Jaarevent 2022

De Haagse Hogeschool heeft een analyse gemaakt van de digitale veiligheid van het regionale tuinbouwcluster. De nul-meting laat onder meer zien dat er een grote variatie is in het kennisniveau over relevante dreigingen voor de digitale systemen. Het tuinbouwcluster is een van de eerste sectoren waarvoor een dergelijke analyse is gemaakt. 

Alle organisaties in het glastuinbouwcluster zijn in belangrijke mate afhankelijk van hun digitale systemen. Door verdergaande digitalisering worden de digitale systemen steeds omvangrijker en steeds meer met elkaar en met het internet verweven en worden organisaties steeds afhankelijker van deze systemen. Dit zorgt niet alleen voor een grotere kwetsbaarheid, maar ook voor een grotere impact van incidenten met digitale systemen. De mogelijke impact van verstoring en misbruik van de digitale systemen wordt door de meeste organisaties structureel onderschat. Dit zijn uitkomsten uit de analyse Digitale Veiligheid van Greenport West-Holland van de Haagse Hogeschool.

Cyberweerbaarheidscentrum Greenport voor digitale veiligheid in tuinbouwcluster

Digitale veiligheid vraagt een gezamenlijke sectoraanpak. Daarom hebben Greenport West-Holland, het Nederlandse veiligheidscluster Security Delta (HSD), Achmea, Delphy, Dutch Fresh Port, GroentenFruit Huis, Hoogendoorn Growth Management, Royal FloraHolland, Anthura, Plantise, Royal Lemkes en de Haagse Hogeschool de handen ineengeslagen. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de digitale veiligheid van het tuinbouwcluster sterker wordt? Daarvoor werkt dit consortium (de ‘Coalition of the Doing’) aan een Cyberweerbaarheidscentrum.

Het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport wordt hét expertisecentrum en informatieknooppunt rond cybersecurity-vraagstukken binnen het tuinbouwcluster (de hele keten van zaadbedrijven tot en met handel maar ook met de tech bedrijven en andere leveranciers van producten en diensten aan het cluster). Digitale veiligheid organiseren we immers samen.

Onlangs maakte het Digital Trust Centre (DTC) van het Ministerie van Economische Zaken bekend een subsidie te verlenen aan het opzetten van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport. Ook de provincie Zuid-Holland ondersteunt dit initiatief. Het Cyberweerbaarheidscentrum gaat tweede helft open, bedrijven kunnen zich dan aansluiten door contact op te nemen met [email protected]. Lees de folder over het CyberweerbaarheidscentrumPin It on Pinterest