Vacature
Programmasecretaris

In het regionaal warmtenet, zoals uitgewerkt in de Verkenning Duurzame Warmte Oostland, is aan het einde van de bestaande B3-hoekleiding een warmtehub voorzien. Vanuit die hub gaan er warmteleidingen naar Zuidplaspolder, Zoetermeer-Oost en naar Pijnacker-West. Daarmee is deze leiding een belangrijke verbinding in heel Oostland. De komende periode wordt het ontwerp en het tracé van de leiding uitgewerkt. 

De Oost-West-leiding komt langs Zoetermeer-Zuid, tuinbouwgebied Noordpolder, tuinbouwgebied FES/Kleihoogt, Pijnacker, tuinbouwgebied Pijnacker-west en Delfgauw. 

Daarmee is deze leiding een belangrijke verbinding in heel Oostland. Met deze leiding kan warmte uit geothermiebronnen worden verdeeld over de verschillende gebieden en kan aanvullend CO2-vrije restwarmte uit de Rotterdamse haven in Oostland worden verspreid. Op dit moment wordt er daarom ook met Gasunie, Provincie Zuid-Holland en EZK gesproken over een mogelijke verbinding met WarmtelinQ, de leiding die warmte uit de Rotterdamse haven naar Den Haag brengt. 

WSO heeft samen met Provincie Zuid Holland begin november Sweco de opdracht gegeven om het ontwerp en het tracé voor deze Oost-West-leiding uit te werken. In drie maanden tijd zullen ontwerpuitgangspunten (zoals temperatuurtraject, diameter en het tracé) in samenwerking met de belanghebbende partijen worden uitgewerkt. Tevens zal de investering van de leiding geraamd worden. Dit is een belangrijke stap richting verdere realisatie van het regionale warmtenet.Pin It on Pinterest