Agritech

Organische reststromen bevatten naast veel water ook vezels en nutriënten. De huidige meest voorkomende verwerking is composteren, waarbij echter vezels verloren gaan en de vrijkomende warmte en CO2 niet worden benut. Daarom zoeken verschillende organisaties waaronder Greenport West-Holland en SIGN naar alternatieve routes om die reststromen in te zetten: vierkantsverwaarding van paprika-, tomaten- en chrysantenstengels. Het innovatieve sierteeltbedrijf Beyond Chrysant in Hoek van Holland experimenteerde samen met SIGN met verschillende toepassingen op het eigen bedrijf, van luxe papier tot akoestische bouwmaterialen. Biobased Greenport West-Holland is wegens het gezamenlijke doel nauw betrokken bij dit project en andere projecten van SIGN. Lees verder op de website van SIGN

 Pin It on Pinterest