Agritech

Platform Nieuw Voer heeft op maandagmiddag 27 september, 20.00 een gesprek met Geert van der Veer (mede-oprichter van de Boerenraad) over het nut en de noodzaak van andere spelregels in de landbouw, zoals op het gebied van stikstof. Het gesprek is te volgen via Zoom. U kunt zich vooraf aanmelden.

Een aantal jaar geleden bedacht Geert niet langer als burger afwachtend langs de zijlijn te willen staan. Vanuit een sterkte-zwakteanalyse van zijn persoonlijke en zakelijke leven kwam hij tot een nieuw bedrijfsmodel en een ander leiderschapsperspectief, dat resulteerde in Herenboeren. Een beweging om vanuit de burger een bijdrage te leveren aan een krachtig voedsellandschap, dat 100 procent circulair is.Pin It on Pinterest