Energie Dashboard

Een online conferentie markeert vrijdag 1 oktober de start van nieuwe onderzoeksfaciliteiten voor vertical farming op het Horti Science Park in Bleiswijk. De faciliteiten van Wageningen University & Reseach (WUR) en Delphy Improvement Centre helpen onderzoekers de mogelijkheden van vertical farming in het toekomstige mondiale voedselsysteem beter in kaart te brengen.

Vertical farming heeft grote mogelijkheden om onderdeel te zijn van het toekomstige mondiale voedselsysteem. De potentiële opbrengsten zijn hoog, de kwaliteit is optimaal te sturen en veel hulpbronnen worden duurzamer gebruikt dan meer traditionele vormen van land- en tuinbouw. Bovenal kunnen Vertical Farms overal neergezet worden: over de hele wereld, dicht bij de consument, dus met minder foodmiles en minder foodwaste.

Er zijn echter nog wel wat uitdagingen voor deze nog jonge vorm van landbouw. Zo is er nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan wat de werkelijke waarde van vertical farming in harde cijfers beschrijft. Dit komt mede doordat er nog geen sprake is van standaardisatie: geen twee Vertical Farms zijn hetzelfde. Daardoor is er ook nog veel te optimaliseren.

Horti Science Park

De business unit Glastuinbouw & Bloembollen van WUR en Delphy Improvement Centre, beiden gevestigd op het Horti Science Park in Bleiswijk, hebben daarom recent Vertical Farm faciliteiten gebouwd. Hierin worden inmiddels volop onderzoeksprojecten uitgevoerd. Dit gebeurt voor een belangrijk deel in het ‘Fieldlab Vertical Farming’, een project dat mede gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Provincie Zuid-Holland.

Online opening en conferentie

Op vrijdag 1 oktober worden de Vertical Farm faciliteiten van WUR en Delphy officieel geopend door Meindert Stolk, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en voorzitter Greenport West-Holland. Dit zal gebeuren in het kader van de ‘Horti Science Park Event Weeks’ ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het Horti Science Park. In de ochtend vindt aan de Violierenweg in Bleiswijk de openingshandeling plaats, inclusief een rondleiding. Er zal worden stil gestaan bij het belang van Vertical Farming voor de regio en de wereld en de mogelijkheden die de faciliteiten van WUR en Delphy bieden. Ook zullen de eerste onderzoeksresultaten gedeeld worden.

In de middag vindt vervolgens de internationale ‘Vertical Farming Conference’ plaats. Tijdens deze conferentie zullen experts ingaan op diverse aspecten van Vertical Farming, onder meer op het gebied van technologie, duurzaamheid en teeltklimaat. Een deel van de sprekers zal dit vanaf locatie Bleiswijk doen.Pin It on Pinterest