Jaarevent 2023

Open grenzen en internationale samenwerking zijn goed voor de economie van een land, zeker voor een export gericht land als dat van ons. Daarop wees onder meer Rob de Wijk vorig jaar mei tijdens een energiebijeenkomst in ‘s-Gravenzande. Hij toonde hoe met name open economieën hun concurrentiepositie weten te vergroten in de wereldwijde markt. Daarom, vertelde De Wijk, zou een verkiezing van Donald Trump slecht nieuws betekenen voor de Verenigde Staten. Hij had een vooruitziende blik.

De Wijk is expert op het gebied van internationale betrekkingen en geopolitiek en weet als geen ander welke ontwikkelingen van invloed zijn op de wereldwijde energiemarkt. Voldoende reden om hem uit te nodigen voor ons Jaarevent op 11 mei. Tijdens die jaarlijkse bijeenkomst belichten we de belangrijkste Greenport-thema’s: welke resultaten zijn geboekt per thema?

Op het gebied van energie is onder meer het EnergieAkkoord – waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd – een belangrijke mijlpaal. Op het gebied van Kennis & Innovatie wordt er door verschillende triple-helix partners hard gewerkt aan een Innovatiepact. Maar ook voor dat thema geldt dat internationale samenwerking goed is voor de regio, en dus voor de Greenport. Het mag gek klinken, maar juist door samenwerking kan Nederland nummer 1 worden in Kennis & Innovatie.

Die samenwerking stond dan ook hoog op de agenda tijdens een Zuid-Hollands werkbezoek aan de Europese Unie in Brussel. Samen met onder meer Gedeputeerde Staten van de provincie sprak ik daar namens de Greenport met onder andere Europarlementariërs, vertegenwoordigers van de Europese Commissie, Europese regio’s en lobbyorganisaties en een afvaardiging van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Brussel.

We presenteerden er onder meer onze strategie ‘Feeding & Greening the Mega-cities’, en kregen daarop veel bijval. Want ook Europa heeft een aantal van die mega-steden (hoewel de meeste in Azië liggen), en ook Europa moet weten dat een sterke Greenport goed is voor de gezamenlijke economie.

Alle werkzaamheden die we gezamenlijk verrichten in de Greenport zouden we wat mij betreft nóg vaker met een internationale, Europese blik moeten bekijken. Hoe passen onze ambities en visies in de toekomst van die grote regio. Zoals een tuinbouwbedrijf niet stopt bij de randen van de tuin, zo stopt de Greenport niet bij de randen van de provincie.

Jolanda Heistek
Programmamanager GreenportPin It on Pinterest