Vacature
Programmasecretaris

Dit jaar stellen de Topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen gezamenlijk een oproep open voor publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS) die in 2020 kunnen starten binnen het thema Landbouw, Water en Voedsel. Deze oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarvoor bedrijven samen met erkende onderzoeksorganisaties een voorstel indienen. Het beschikbare publieke budget is ca. € 25 miljoen in 2020.  In een PPS-project dragen private partijen in beginsel voor minimaal 50% bij.

Projectideeën kunnen worden ingediend bij de topsector in de periode 15 april tot en met 15 mei. U krijgt vervolgens een advies over uw idee terug, en de gelegenheid tot indienen van een volledig voorstel voor 15 augustus 2019. De uitslag over honorering kunt u na 15 oktober verwachten.

Thema Landbouw Water en Voedsel

In een PPS-project moet een antwoord worden gegeven op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven die passen binnen het thema ‘Landbouw, Water, Voedsel’ van het nieuwe missiegedreven topsectorenbeleid. Met deze oproep willen beide Topsectoren in innovaties op het gebied van voedselproductie, klimaatverandering en waterkwaliteit stimuleren. Binnen de call is er onder andere prioriteit voor projecten die in samenwerking met regio’s zoals de greenports worden uitgevoerd.

U vindt het format voor het indienen van projectideeën en de volledige calltekst op de site van de topsector: https://topsectortu.nl/nl/openstelling-call-2019-voor-tuinbouw-uitgangsmaterialen

Voor meer informatie kunt u terecht bij trekker Innovatie van Greenports NL, Jan-willem Donkers: [email protected] of 06 15279603

 Pin It on Pinterest