Vacature
Programmasecretaris

Afgelopen mei heb ik de rol als coördinator Energie vanuit Provincie Zuid-Holland voor de Greenport West-Holland van Menno Laan over mogen nemen. Mijn naam is Nellie-Anne Guijt en sommige van de lezers zullen mij al eens gezien of gesproken hebben. 

Kort iets over mijn achtergrond: na mijn studie aan Wageningen Universiteit, waarin ik onder andere bij TenneT ervaring op heb gedaan rond de verduurzaming van projecten, ben ik bij Talent voor Transitie aan de slag gegaan in de energietransitie. Na een opdracht bij Vattenfall op het gebied van warmte, heb ik bij Provincie Zuid-Holland gewerkt aan de (lokale) warmtetransitie en inclusieve energietransitie. 

Vanaf begin vorig jaar trok ik met Menno op om een deel van zijn taken over te nemen, hier is onder andere het overzicht van energieprojecten in Greenport West-Holland uit voortgekomen. De transitie naar een klimaatneutrale glastuinbouw is een uitdaging, ik kijk er naar uit hier fulltime mee aan de slag te gaan en een bijdrage aan te kunnen leveren. Neem gerust contact op om kennis te maken of met andere vragen: [email protected]

 

Begin 2017 ben ik begonnen als coördinator Energie bij de Greenport West-Holland, daartoe ‘uitgeleend’ door de provincie. Ik was een beetje bekend met de sector vanuit een vorige klus bij de Provincie-Zuid-Holland en wist bijna niets van energie en de transitie. En wat heb ik sinds die tijd een boel geleerd en meegemaakt. Over een steile leercurve gesproken!

Niet alleen over de inhoud van geothermie, warmtenetten, hoge temperatuur opslag, biomassa, WKK’s en noem het maar op, maar vooral over de innovatiekracht in de sector en de wil om zaken voor elkaar te krijgen, om vooruit de denken en te gaan. In november van dat jaar konden partijen dan ook het eerste Energieakkoord van de Greenport ondertekenen. Dat vormde een mooie mijlpaal EN startpunt om de ambities van de Greenport in de transitie vorm en inhoud te geven. 

Achteraf bezien was ook dit akkoord pionierswerk, want pas een klein jaar later zijn op nationaal niveau het Klimaatakkoord en Tuinbouwakkoord afgesloten. In beide akkoorden is het belang van een gecoördineerde gebiedsaanpak onderstreept en heeft het een plaats gekregen in het proces van de transitie. Met het Energieakkoord had de Greenport al een scherp beeld van haar gebiedsaanpak, zoals deze in de verlenging van het Energieakkoord eind 2020 is bekrachtigd. 

In deze vijf jaar mocht ik samenwerken met een groot aantal inspirerende mensen van wie ik veel heb mogen leren. Ik wil Nico van Ruiten, Hans van den Berg, Jolanda Heistek, Ted Duijvestijn en al die anderen die ik niet bij name noem maar zeker niet tekort wil doen bedanken dat ik in staat ben gesteld deze mooie functie in te vullen. De opgave heeft alleen maar aan belang en urgentie gewonnen en ik ben er van overtuigd dat ik met Nellie-Anne een uitstekende opvolger heb om daar ook de komende periode constructief aan bij te dragen. 

Overigens raak ik niet echt buiten beeld: Voor de provincie ga ik me onder andere met regionale warmtesystemen bezighouden, en ook in de ontwikkeling daarvan vervult de glastuinbouw een voortrekkersrol. Vanuit een andere rol zet ik de samenwerking dus voort. Ik kijk ernaar uit.

 Pin It on Pinterest