Vacature
Programmasecretaris

Op 26 oktober – tijdens de Nationale Klimaattop – sluiten 27 partijen een monsterverbond. Dit zijn onder meer het Rijk, TNO, ECN, de Milieufederaties, de Havenbedrijven in Amsterdam en Rotterdam, Greenport West-Holland en Greenport Aalsmeer.

Alle partners zien een kans op een enorme CO2 emissiereductie van miljoenen tonnen per jaar op een kosteneffectieve manier. De glastuinbouw is de eerste en belangrijkste afnemer van de CO2. Maar op langere termijn wordt er ook gekeken naar de buffering en toepassing van CO2 in andere industrieën. De partijen werken aan een haalbaarheidsstudie voor de uitrol van een grootschalig CO2-netwerk (CO2 Smart Grid) in West-Nederland.

 Pin It on Pinterest