Agritech

Groente is gezond. Maar hoe zijn de gezondheidseffecten te claimen, en hoe kunnen ondernemers producten en proposities ontwikkelen die specifiek gericht zijn op gezondheid? De Community of Practice Gezonde Plantinhoudstoffen van Innovatiepact Greenport West-Holland brengt koplopers van binnen en buiten de tuinbouw samen om doorbraken in de markttoepassing te realiseren. Community Manager Natasja van der Lely (Koppert Cress/Vers+): “De beweging is in gang gezet. Bij huidige projecten zijn onderzoeksinstellingen vaak in de lead en dus bepalen zij de agenda. Voor verdere vermarkting is de marktkant echter leidend. Deze community gaat marktpartijen samenbrengen om met elkaar doorbraken te realiseren”. 

Natasja, iedereen weet dat groenten gezond zijn. Waarom dan een Community of Practice Gezonde Plantinhoudstoffen?

“Ieder mens is uniek, dus ook de manier waarop je reageert op voeding. Daarom wordt persoonlijk voedingsadvies steeds belangrijker en krijgt leefstijlgeneeskunde steeds meer aandacht: die trend is al een tijdje zichtbaar. Het is de uitdaging voor de tuinbouw om consumenten te laten zien hoe verse voeding bijdraagt aan persoonlijke doelen, een gezonde leefstijl en preventieve gezondheid. Tegelijk is het voor tuinbouwondernemers nog steeds een uitdaging de vertaalslag te maken naar concrete proposities met nieuwe producten en specifieke doelgroepen.“

Hoe draagt de Community of Practice Gezonde Plantinhoudstoffen daaraan bij?

“De community (CoP) heeft als doel het verwaarden van plantinhoudsstoffen in versproducten ‘meer van iedereen’ te maken. Dit doen we door marktpartijen maar ook gezondheidszorg en zorgverzekeraars actief onderdeel te maken van die ambitie. Er zijn ondernemers in de sector die al járen aan deze ambitie werken en hier al járen in investeren. De markt is in ontwikkeling; het blijkt in de praktijk nog moeilijk om de keten te sluiten en een commercieel aantrekkelijke schaal te bereiken. 

Daarom willen we deze pioniers samenbrengen met nieuwe koplopers binnen de tuinbouw maar juist ook met koplopers van buiten de sector; vanuit de markt en leefstijlgeneeskunde. De community vormt op die manier een meer onafhankelijke matchmaker tussen kennis, aanbod en vraag om de beweging die in gang is gezet aan snelheid en impact te laten winnen en daadwerkelijk doorbraken te realiseren. Met als ultiem doel een positieve invloed op de (volks)gezondheid”. 

Die koplopers waren al verenigd in Vers+, waarbij je betrokken bent. Hoe kwam Vers+ bij de Greenport terecht?

“In 2018 is de Stichting Vers+ in samenwerking met InnovationQuarter opgericht. De kick-off vond plaats tijdens het eerste ‘DNA Diner’. Tijdens dit diner kregen 100 gasten een menu dat volledig was afgestemd op ieders unieke DNA profiel. Daarna zijn verschillende pilots gestart, zoals op het gebied van voeding en prostaatkanker en voeding en sport en hebben we meerdere DNA Diners, masterclasses en Keynotes verzorgd. Dit alles om ondernemers, experts en consumenten te activeren op het onderwerp. 

Vers+ werkt daarnaast met Brightlands Greenport Venlo aan de PPS De Waarde van Groenten & Fruit: een groot onderzoek met onder andere Maastricht Universiteit en HAS Den Bosch waarin wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een efficiënte en betrouwbare meetmethode voor het meten van inhoudsstoffen én aan een nieuwe methode om gezondheidseffecten te meten en uiteindelijk claims te kunnen onderbouwen. 

Er is al behoorlijk veel kennis en er wordt dus hard gewerkt aan meer kennis. Maar hoe verwaarden we deze kennis? Zo kwamen we in gesprek met Innovatiepact Greenport West-Holland. Want we gaan natuurlijk niet wachten tot het onderzoek klaar is, maar nu al toepassen wat we kunnen toepassen. Covid-19 heeft ook weer laten zien hoe belangrijk een goede gezondheid is. Gemeenten, zorgverzekeraars en artsen zien de meerwaarde, maar alleen door samenwerking kunnen we opschalen. Daarom is het fantastisch dat de Greenport samen met de provincie Zuid-Holland de ontwikkeling van deze CoP financieren.”

Wat gaat de Community of Practice Gezonde Plantinhoudstoffen concreet doen?

“Dit jaar starten we met het samenbrengen van de koplopers uit de tuinbouw, life sciences & health, zorg, food en kennis. Met deze koplopers gaan we handen en voeten geven aan ‘spin-offs’ uit de PPS De Waarde van Groenten & Fruit. Maar bovenal gaan we verder verkennen waar de doorbraken zitten en wie we nodig hebben om deze te realiseren. In 2022 willen we gestart zijn met één tot drie commerciële cases. Dat moet vóór 2025 leiden tot echte doorbraakinnovaties en marktschaal. Richting 2030 zullen tuinbouwproducten duurzaam geaccepteerd zijn binnen leefstijlgeneeskunde. Niet alleen in Nederland.”

Zonder op de muziek vooruit te lopen: kun je een voorbeeld noemen van een mogelijke doorbraakinnovatie?

“Een concreet voorbeeld is het Phytorich-concept van Takii. Inspelend op de groeiende behoefte van consumenten aan voedselproducten die bijdragen aan gezondheid en welzijn, lanceerde Takii een premium assortiment van smaakvolle groenten vol fytonutriënten 25 jaar geleden al in Japan en vorig jaar ook in Europa. 

Er is al veel bekend over inhoudsstoffen in groenten en fruit die chronische inflammatie kunnen tegengaan, ofwel het tegengaan van ontstekingen. Misschien wel de sleutel tot het voorkomen van welvaartszieken en in deze tijd van Covid-19 zeer actueel. Het zou toch mooi zijn als de tuinbouw een toegankelijke oplossing kan bieden voor zulke problemen?”Pin It on Pinterest