Jaarevent 2023

Onlangs werd het Tuinbouwakkoord van Greenports Nederland ondertekend. Dat gebeurde bij Koppert Biological Systems, dat tevens een van de ondertekenaars was. Directeur Corporate Marketing Peter Maes is namens Koppert lid van de Greenboard van Greenports Nederland en van Greenport West-Holland. “Het Tuinbouwakkoord markeert een nieuwe fase in de Nederlandse tuinbouw.”

Waarom is Koppert Biological Systems lid van de Greenboard van Greenports Nederland en van Greenport West-Holland?

“Wij vinden het belangrijk een gesprekspartner te zijn, zowel binnen de keten als binnen de triple helix. Dat voelen we als onze verantwoordelijkheid. Zo staan we in het leven: we hebben een sterk maatschappelijke drang. Door deel te nemen aan een dergelijk adviesorgaan kunnen we de sector een duwtje in de rug geven én kunnen we onze noden en zorgen uiten. Het is voor ons dus een kwestie van halen én brengen.”

Welke thema’s binnen die samenwerking zijn voor jullie belangrijk?

“Voor ons is plantgezondheid natuurlijk belangrijk. Maar internationalisering en het verankeren van kennis net zo. Als we vinden dat Nederland gidsland moet zijn op het gebied van tuinbouw, dan moeten we ervoor zorgen dat er in Nederland voldoende geproduceerd blijft worden. De vraag is: hoe gaan we daar samen op acteren?”

Jullie worden veel voor dit soort initiatieven gevraagd.

“Dat klopt. Als je een actieve rol hebt in de sector, dan word je makkelijk gevraagd. En als ik in dit interview ergens aandacht voor mag vragen: ik zou het prettig vinden als meer stakeholders meedenken en meewerken aan dit soort initiatieven Het is veelzeggend dat er slechts een klein aantal ondernemingen het Tuinbouwakkoord heeft ondertekend.”

Waarom is het Tuinbouwakkoord van Greenports Nederland zo belangrijk?

“Het Tuinbouwakkoord markeert een nieuwe fase in de Nederlandse tuinbouw. Alle neuzen staan weer dezelfde kant op! Op belangrijke onderwerpen als energie, internationalisering en gezondheid is een goed, coherent document opgeleverd. Ik vind het een mooie samenwerking tussen de regionale Greenports en ik hoop op een vorm van eensgezindheid in het uitvoeringswerk. Je zou het Tuinbouwakkoord ‘het Regeerakkoord van de Tuinbouw’ kunnen noemen.”

Het is fijn dat minister Carola Schouten ook het Tuinbouwakkoord ondertekende.

“De minister gaf een duidelijk signaal: ‘ik heb het wel makkelijk met jullie’. De tuinbouw vraagt volgens haar namelijk nooit iets. Maar nu zouden we wél eens iets moeten vragen, iets heel groots. Want op verschillende onderdelen werken we aan een transitie. En daarvoor moeten we om middelen aan de overheid vragen. Het echte werk begint dus pas: de uitvoering. Dat is de proof of the pudding.”

Realiseert iedereen zich het belang van het akkoord?

“Het Tuinbouwakkoord is echt een steen in het water. Een momentum. Met de mogelijkheid voor een transitie. Maar gek genoeg wordt dat niet door iedereen zo ervaren. Ik mis in de sector de energie, de drive vanuit Nederland naar het buitenland die ik jaren geleden wel merkte toen ik als Vlaming kennismaakte met de Nederlandse tuinbouw. Dit is een hernieuwde kans voor de sector. Met dit akkoord zetten we stappen die de wereld nodig heeft!”



Pin It on Pinterest