Magazine Aan het werk

De coronacrisis veroorzaakt een acute noodsituatie in de Nederlandse tuinbouw. Situaties zoals vraaguitval, logistieke problemen en tekort aan arbeidskrachten vergen veel van de ondernemers en leveren ook zeer veel stress en mentale druk op. Ook hiervoor is tijdens deze crisis oog, ondernemers moeten een luisterend oor hebben voor de problemen die zij hebben. Het Platform Zorg om boer en tuinder biedt deze mogelijkheid.

Dit platform is ook beschikbaar voor ondernemers of anderen uit andere delen van het tuinbouwcluster dan primaire producenten op wie ZOBT zich onder normale omstandigheden richt. De vrijwilligers van ZOBT zijn goed bekend met of komen uit de agrarische sector. Ze beschikken over ruime ervaringsdeskundigheid met crisissituaties. ZOBT werkt nauw samen met andere organisaties die actief zijn in zorg- en hulpverlening. Brancheorganisaties kunnen dit bericht doorsturen naar hun leden zodat men, mocht het nodig zijn, weet waar is aan te kloppen. Kijk voor meer informatie op de site van Zorg om boer en tuinder.Pin It on Pinterest