Magazine Aan het werk

De crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw zet de komende maanden in op:

  • Het veilig blijven stellen van de gezondheid van de werkenden in de sector en van de financiële positie van de bedrijven
  • Het oplossen van resterende knelpunten veroorzaakt door de coronacrisis(maatregelen)
  • Het veilig stellen van de ambities van het Nationaal Tuinbouwakkoord waarmee de sector werkt aan een circulaire tuinbouw die energieneutraal is

Die boodschap verwoordt de crisisorganisatie in een position paper. Daarin vraagt de organisatie ook erkenning voor:

  • Het eigen initiatief en de inzet van de sector zelf bij de coronacrisis
  • De positieve inzet van het ministerie van LNV en de goede samenwerking met de sector
  • Het belang van de sector in Nederland, de EU en elders in de wereld (werkgelegenheid, voedselzekerheid en innovatie op duurzaamheid)
  • De cruciale functie van de extra steunmaatregel voor behoud van bedrijven en het cluster

Het position paper is op te vragen bij het secretariaat van Greenports Nederland ([email protected]).Pin It on Pinterest