Nieuwe Energie

ACCEZ heeft in samenwerking met Greenport West-Holland en Orchidee Nederland position paper gemaakt op basis van concreet vraagstuk over verduurzamen van verpakkingen van kweker Stolk Flora. Daarvoor hebben ze een diverse groep van wetenschappers en kennisinstellingen geraadpleegd. De resultaten hiervan zijn tijdens een rondgang van kwekers en andere betrokkenen besproken. Dit alles heeft geleidt tot position paper dat gratis te downloaden is. Het programma plastics van de Greenport en ACCEZ werken aan een follow-up. 

Orchideeënkweker Stolk Flora uit Bleiswijk wil zijn bedrijfsvoering verduurzamen en is daardoor op zoek naar een circulaire oplossing voor zijn verpakkingen. Koen van Koppen, manager bij de kweker, had een heel concrete vraag: wat is de beste keuze voor het verpakken van orchideeën: papier of plastic? Journalist Amanda Verdonk ging namens ACCEZ op onderzoek uit en sprak met verschillende experts.

Met de inzichten onder de arm maakte ACCEZ in samenwerking met Greenport West-Holland en Orchidee Nederland een rondgang langs andere kwekers en betrokkenen. Hoe kijken zij naar het verpakkingsvraagstuk? Herkennen zij zich in de dilemma’s? Wat zien zij in de aangereikte perspectieven? Uit de reacties maken we op dat we de drie perspectieven niet als afzonderlijke oplossingen moeten zien, maar als onderdelen van één ontwikkelpad. In de gesprekken met experts en tijdens de daaropvolgende rondgang klinkt enthousiasme voor het denken vanuit netwerken. Ook het radicaal omdenken naar een nieuwe duurzame business case vindt gehoor, hoewel dat voor veel ondernemers geen beginpunt is maar verder op de horizon ligt. De drie perspectieven als opeenvolgende stappen zien, maakt het papier-versus-plastic-vraagstuk een stuk relevanter. Bij hoogspringen leg je de lat tenslotte ook steeds een beetje hoger, in plaats van direct voor dat olympische record te gaan.

Drie uitgangspunten

Eerste uitgangspunt is het verbeteren van de verpakking: gebruik maken van zo min mogelijk materiaal, en daarin de meest duurzame materiaalkeuze maken. Een ander perspectief is het benutten van de kennis van alle experts in de keten. Welke reis legt de plant af, en welke behoeften komen daarin voor? Door die reis met alle betrokkenen te bekijken ontstaan andere ideeën voor verbetering. Soms hebben bijvoorbeeld transporteurs de beste ideeën.

Een derde benadering is een radicaal andere, en vraagt om een systeemverandering in plaats van het oplossen van problemen. Dat vergt wellicht om hele andere business modellen. Moet het wel een kant-en-klare orchidee zijn – of welk ander product dan ook? Kunnen we een product ontwikkelen, dat in dezelfde klantbehoeften voorziet, en waar überhaupt geen verpakking voor nodig is?

Position paper

U kunt het position paper gratis downloaden via de website van ACCEZ.

 Pin It on Pinterest