Nieuwe Energie

Het Programma Plastics van Greenport West-Holland participeert actief in het onderdeel plastics van de Publiek-Private Samenwerking ‘Circulaire Glastuinbouw 2030’, die samen met WUR wordt vormgegeven. Zo zal de Greenport zich inzetten voor communicatie en valorisatie, is de proefkas van de PPS een geschikte plek om concrete samenwerkingen samen te brengen, en kunnen via de PPS kennisvragen vanuit het Programma Plastics worden ingebracht.

In de komende jaren zal de glastuinbouw een transitie doormaken naar de circulaire economie. Wageningen Universiteit & Research (WUR) heeft enkele knelpunten gedefinieerd die grote kansen bieden voor partijen in de sector. Het doel van het project is knelpunten in de transitie samen om te zetten in kansen voor partijen uit de sector. 

WUR en Greenport West-Holland werken samen aan het vinden van geschikte samenwerkingspartners voor deze PPS, en ontwikkelen samen een werkprogramma. (Lees ook: https://greenportwestholland.nl/partners-gezocht-voor-pps-circulaire-glastuinbouw-2030/).

Meer weten? Neem contact op met Wouter Verkerke of Else Boutkan.Pin It on Pinterest