Vacature
Programmasecretaris

Hoe kan beleid op gebied van water, energie en productie/handel in Greenport West-Holland beter op elkaar aansluiten? Dat onderzoekt volgens de Nexus-aanpak. Op 19 januari werd er in een online bijeenkomst deze aanpak toegelicht aan een internationaal publiek. Dat gebeurde tijdens de Water Food Energy Nexus Summit, onderdeel van de Dubai Expo. Lees verder

Water, energie, productie en handel van voeding en sierteelt hangen nauw samen. Die onderlinge verbondenheid heeft dus gevolgen voor onder meer beleid. Nexus is een aanpak om die onderlinge relaties te identificeren en vervolgens op basis daarvan mogelijke toekomstscenario’s te ontwikkelen. Eind 2020 startte een onderzoek (in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken) naar de samenhang tussen de verschillende domeinen in drie landen: Jordanië, Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Nederland. Doel van dat onderzoek is onder meer om de Nexus-aanpak en de systeemanalyse met behulp van een visuele tool toegankelijker te maken voor beleidsmakers en belanghebbende organisaties.

De studie wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit Wageningen University & Research (verantwoordelijk voor VAE), Deltares (verantwoordelijk voor Jordanië) en TNO (verantwoordelijk voor Nederland). De Greenport West-Holland is hierbij de Nederlandse case. Op 19 januari was er een online bijeenkomst over de Nexus-aanpak: de Water Food Energy Nexus Summit, onderdeel van de Dubai Expo. Jolanda Heistek, programmadirecteur van de Greenport, introduceerde bij de deelnemers kort de Greenport, daarna lichtte TNO de case toe aan een internationaal publiek.

Lees de openingstoespraak van Minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de Water Food Energy Nexus Summit.

 

 Pin It on Pinterest