Jaarevent 2023

De dagen voorafgaand aan Prinsjesdag stond Den Haag in het teken van het Prinsjesfestival. De provincie Zuid-Holland organiseerde een serie bijeenkomsten met als thema ‘Innovatie uit Zuid-Holland’. Een groot aantal van die bijeenkomsten ging over Greenport-onderwerpen. Op het Haagse Plein was een heuse kas neergezet, waar presentaties en een gezonde lunch werden gegeven. 

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (voorzitter van de Greenport) ging met Marja van Bijsterveld (burgemeester Delft), en ondernemer Jac Gofers in discussie over de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt. De discussie werd geleid door Ferrie Förster, programmamanager van het Human Capital Akkoord van de EBZ. In een van de aansluitende sessies vertelden Woody Maijers (Innovatiepact Greenport West-Holland) en Ted Duijvestijn (Duijvestijn Tomaten/bestuur Greenport West-Holland) over het Human Capital Akkoord van de Greenport en op leven lang ontwikkelen. 

Tijdens de bijeenkomst ‘Missie gedreven Innovatie’ van de EBZ in samenwerking met de provincie PZH, waar Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra in het panel zat naast Constantijn van Oranje en Martin van Gogh (Greenboard-partner Greenport), stond de vraag ‘Is regionale samenwerking essentieel voor succesvolle innovatie’ centraal. 

Adri Bom-Lemstra kon dit als voorzitter van de Greenport en vanuit de ervaring van het Innovatiepact Greenport-netwerk met volmondig ‘Ja’ beantwoorden. Martin van Gogh voegde hieraan toe dat vanuit de Feeding & Greening Mega Cities-strategie van de Greenport er een scherpere coördinatie is door samenwerking met het triple helix-netwerk. En op basis van crossovers, bijvoorbeeld met gezondheid en Smart Industry, is het tuinbouwcluster in de regio in staat om de nummer 1-positie op kennis & innovatie (inter)nationaal te behouden. 

Jan Kees de Jager, voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en Jaap Smit (Commissaris van de Koningin provincie Zuid-Holland) overhandigden de gezamenlijke visie: ‘Van investeren in Zuid-Holland plukt Nederland de vruchten’ aan staatssecretaris Mona Keijzer. Hierin staan de acties die nodig zijn om de maatschappelijke missies echt op te kunnen lossen en het missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet goed te kunnen uitvoeren in de regio. De Greenport is een van de speerpunten van de zuid-hollandse economie. Lees meer.

 Pin It on Pinterest