Magazine Aan het werk

Bron: groenten&fruit (link laatste update: 16 feb 2016

Met herstructurering van de glastuinbouw door CoalitieHOT (plan Veerman) wordt gestart in Westland omdat daar een groot deel van de zorgen over het teeltcomplex ligt.

Adri Bom

Gedeputeerde (Zuid-Holland) Adri Bom-Lemstra

De ontwikkeling van Westland is echter niet los te zien van die van Oostland/Barendrecht-Ridderkerk. De HOT-aanpak voor herstructurering moet na het proefjaar ook breder in Greenport West-Holland gaan werken. “De agenda’s van CoalitieHOT en Greenport West-Holland zijn daarmee aanvullend op elkaar.” Dat zegt Adri Bom-Lemstra, recent aangesteld als voorzitter van Greenport West-Holland. Bom-Lemstra is ook als gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland betrokken bij het tuinbouwdossier, onder meer in CoalitieHOT.

Potentie

De provincie werkt samen met partners in de Greenport Westland – Oostland en met de CoalitieHOT. Samen kunnen zij een wezenlijke bijdrage leveren aan de transitie naar Greenport 3.0. De Greenport Westland – Oostland is het meest complete tuinbouwcluster van de wereld, stelt de provincie in een recent uitgebrachte flyer. Het is volgens Bom-Lemstra een gebied dat onder druk staat, maar nog steeds enorme potentie heeft om zichzelf te blijven vernieuwen.

Andere gemeentes

De stichting Greenport West-Holland is een samenwerkingsverband van gemeenten bedrijfsleven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen (Tripple Helix). Zo zou de herstructureringsaanpak ook kunnen werken in een aantal andere gemeenten in de Greenport als Barendrecht, Brielle, Lansingerland, Midden – Delfland, Pijnacker – Nootdorp, Ridderkerk, Rotterdam, Waddinxveen en Zuidplas. De provincie ziet beide organisaties (Greenport West-Holland en CoalitieHOT) als aanvullend aan elkaar om vijf ontwikkelpaden voor de tuinbouw te bereiken.

CoalitieHOT zet zich onder andere in voor herstructurering en energie, maar ook logistiek. De Greenport West-Holland richt zich daarnaast op zaken als kennisontwikkeling, versterking van de handelsterreinen en het aantrekken van pioniers in alternatieve teelten (biobased).

 Pin It on Pinterest