Jaarevent 2023

De elfde editie van het jaarlijkse Westland Event vindt dit jaar plaats op 4 oktober 2019 bij Royal Flora Holland in Naaldwijk. Dit jaar is het thema ‘veranderend ondernemerschap in de tuinbouw’. Hierbij staat de ondernemer en ondernemerschap centraal. Noteer de datum alvast in uw agenda.

Welke uitdagingen en dilemma’s zijn er binnen de tuinbouw op het gebied van arbeid, schaalvergroting en hoe gaat de maatschappij de ondernemer beïnvloeden? Tijdens het Westland Event zullen deskundigen en (tuinbouw)ondernemers de aanwezigen meenemen in de ontwikkelingen.

Aanmelden

De organisatie van het Westland Event ligt in handen van de gemeente Westland. Ook dit jaar is de verwachting dat de belangstelling, net als in voorgaande jaren, groot zal zijn met ruim 600 ondernemers, beleidsmakers en belangenvertegenwoordigers. Als toonaangevende glastuinbouwgemeente wil Westland met het Westland Event een platform bieden waarop overheden, ondernemers en het onderwijs elkaar kunnen ontmoeten en kunnen bijpraten over belangrijke ontwikkelingen in de glastuinbouwsector. Het Westland Event voorziet hierin.

Het Westland Event start op 4 oktober om 12.30 uur en eindigt met een vrijdagmiddagborrel. Aanmelden kan vanaf medio juli via www.gemeentewestland.nl/westlandevent. Vanaf september is het complete programma bekend.Pin It on Pinterest