Jaarevent 2023

Deze week kregen wij een ‘brandbrief’ van Prominent, een van de partners van het Greenport EnergieAkkoord. Hierin wordt duidelijk uitgelegd dat er in de tuinbouw een groot tekort is aan externe CO2 en hoe dat zo is gekomen. Op korte termijn zullen er oplossingen voor gevonden moeten worden, anders zien de telers van Prominent het somber in met de verduurzaming van de glastuinbouw. Ze doen een oproep aan iedereen die hier op welke wijze dan ook bij betrokken is om nu echt in de hoogste versnelling toe te werken naar oplossingen. 

De aandacht voor CO2-voorziening is een van de speerpunten van het Greenport West-Holland EnergieAkkoord en staat op de agenda van Greenport Nederland (samenwerking regionale Greenports).

Er wordt aan verschillende projecten (zoals CO2 SMART-Grid een bijdrage geleverd, echter we moeten nog hoger in de versnelling! En dat kan niemand alleen: daarvoor is samenwerking tussen ondernemers uit verschillende sectoren, overheden, stakeholders van groot belang! Komende periode zal de Greenport samen met haar partners en netwerk die versnelling verder in gang zetten.

Lees de brandbrief van ProminentPin It on Pinterest