Jaarevent 2023

De handelsdelegatie naar China van de provincie Zuid-Holland, bestaande uit zo’n 50 vertegenwoordigers van bedrijfsleven en kennisinstellingen is weer terug op Nederlandse bodem. Commissaris van de Koning en delegatieleider voor de missie, Jaap Smit, kijkt terug op een “geslaagde missie” waarbij de betrekkingen tussen de provincie Hebei en Shanghai Pudong verder zijn versterkt met een reeks aan officiële ontmoetingen, seminars, match making-events en werkbezoeken.

Smit: “De missie laat zien dat business die je met elkaar doet niet alleen gebaseerd is op facts en figures maar zeker ook op relaties. Dat is in China ongelooflijk belangrijk. Je moet elkaar kennen, elkaar aardig vinden en elkaar vertrouwen. Daar hebben we nu jaren in geïnvesteerd, en daar zijn al veel mooie projecten uit voortgevloeid. We hebben afgesproken dat we onze samenwerking wéér een stap concreter zullen maken. Het woord “concreet” is tijdens deze missie ongelooflijk vaak gevallen.”

Relatie Hebei/Shanghai

Zuid-Holland heeft met de provincie Hebei en Shanghai Pudong sinds 2007 respectievelijk 2008 een officiële samenwerkingsrelatie. Daarbij werken Zuid-Holland en de Chinese partners onder andere samen op het terrein van tuinbouw, watermanagement en duurzame stedenbouw- en ontwikkeling. Zuid-Hollandse bedrijven en kennisinstellingen hebben veel expertise op dit terrein. De afgelopen jaren wisten Zuid-Hollandse deelnemers de nodige opdrachten vanuit deze samenwerkingsrelatie binnen te halen. Ook namen investeringen van Chinese zijde in Zuid-Holland toe.

De handelsdelegatie liep van zaterdag 24 september tot zondag 1 oktober. Naast bedrijven en kennisinstituten waren ook de Zuid-Hollandse ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter vertegenwoordigd en wethouder Arne Weverling van de gemeente Westland. Gedeputeerde Adri-Bom Lemstra was delegatieleider voor de handelsmissie voor Zuid-Hollandse tuinbouw. Bom-Lemstra heeft in diverse officiële ontmoetingen en conferenties het concept “feeding the mega-cities” uiteengezet, waarbij Nederland haar kennis en technologie op het terrein van voedselvoorziening – nummer 1 in de wereld – graag wil verkopen aan de rest van de wereld en ondertussen in eigen land hard werkt om de kennisvoorsprong te behouden.

Feeding mega-cities

“Feeding the mega-cities” bleek goed te vallen in China, waar het traditionele boeren de behoefte van snelgroeiende metropolen niet meer kan opvangen. Tegelijkertijd benadrukte Bom-Lemstra dat wij goed in staat zijn om onze moderne teelttechnieken uit Westland-Oostland aan te passen aan de lokale, Chinese omstandigheden. Bom-Lemstra: “Onze tuinbouwsector brengt dat in China in praktijk. We hebben verschillende projecten bezocht waar Nederlandse bedrijven die aanpassingen hebben doorgevoerd.”

Met de provincie Hebei is afgesproken dat het tienjarig jubileum van samenwerking volgend jaar speciaal zal worden gevierd. Gedacht wordt aan een speciale week in Zuid-Holland en één in China om het jubileum luister bij te zetten. Een speciale werkgroep aan beide zijden zal in het leven worden gesteld om een en ander voor te bereiden. Ook lanceerden Smit en Bom-Lemstra in Hebei de nieuwe Chinees-Engelse website van Zuid-Holland, die partners in China snel informatie biedt over Zuid-Holland en de samenwerkingsrelatie met China.

(dit bericht verscheen eerder op de website van Zuid-Holland)Pin It on Pinterest