Jaarevent 2023

Komend voorjaar lanceert de Greenport samen met haar partners een gezamenlijke water-innovatieagenda. Een voorbeeld dat daar zeker in naar voren zal komen is Rainlevelr: telers maken hun bassin of silo leger als een zware bui verwacht wordt, zodat Hoogheemraadschap Delfland die ruimte kan gebruiken voor extra opslag.

Rainlevelr is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen tuinbouwondernemers en de bebouwde omgeving. Organisaties als Glastuinbouw Nederland en Hoogheemraadschappen spelen hierin een belangrijke rol. Uiteraard in samenwerking met de gemeenten en provincie. Ook nieuwe kennis en digitalisering ( o.a. van LetsGrow.com) is onmisbaar voor het succes van dit soort systemen.

 Pin It on Pinterest