Jaarevent 2023

De wereld verandert in rap tempo. Onder meer technologische ontwikkelingen en de noodzaak tot verduurzaming hebben een grote impact op de economie, ook in de Greenport. Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft daarom het startsein gegeven voor de Roadmap Next Economy. De Greenport (programmamanager Jolanda Heistek) is lid van de strategiegroep van deze route naar de toekomst

De Roap Map Next Economy (RNE) is een investeringsprogramma met scenario’s, handelingsperspectieven en projecten, opgesteld in samenwerking met econoom en politiek adviseur Jeremy Rifkin aan een Roadmap Next Economy. Doel is dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag  (het samenwerkingsverband van 23 gemeenten) optimaal kan inspelen op de wereldwijd economische en technologische ontwikkelingen die onze samenleving en economie drastisch gaan veranderen.
In het laatste kwartaal van 2016 wordt de Roadmap opgeleverd.

De transitieopgaven in de Roadmap zijn: Digital Gateway,  SMART Energy Delta, Circular Economy, Entrepreneurial Region en Next Society. De Greenport is in elke transitieopgave vertegenwoordigd met potentiele business cases. Deze transitieopgaven passen in de ambitie en visie van de Greenport. Ofwel: het borgen van leefbaarheid, voedselvoorziening, energievoorziening en werkgelegenheid op een duurzame wijze.Pin It on Pinterest