Jaarevent 2023

Keynote speaker van het Jaarevent van de Greenport op 11 mei was Rob de Wijk, oprichter en directeur van The Hague Centre for Strategic Studies. De Wijk vertelde over de gevolgen van internationalisering en (geo)politieke ontwikkelingen. Zo hebben olieproducerende landen in toenemende mate te maken met onrust, doordat er wegens lage olieprijzen geen geld meer is voor sociale investeringen. Tel daarbij stijgende voedselprijzen op, en de Arabische Lente is te verklaren, aldus De Wijk.

De Wijk verwees tijdens zijn presentatie een aantal maal naar het rapport ‘Reflection Paper on Harnessing Globalisation’ van Frans Timmermans en Jyrki Katainen. Voor dit rapport is onderzocht wat de gevolgen van de globalisering zijn voor de Europese Unie.
De rol van Europa wordt steeds kleiner op het internationale toneel. China daarentegen speelt een steeds belangrijkere rol in de internationale betrekkingen, blijkt uit dat rapport. “De wereldorde had twee leiders: de VS en Groot-Brittannië. Die raken we steeds meer kwijt.” China neemt die rol graag over, maar zal daarbij nieuwe ‘spelregels’ schrijven en gebruiken. De rol van het Westen in de internationale economie verandert daardoor. “We hebben economische groei nodig.”

U bent nieuwsgierig!

Maar De Wijks verhaal was niet somber. Hij roemde de Nederlandse ondernemers – en dan met name die in de tuinbouw. “Het Nederlandse bedrijfsleven weet zichzelf constant opnieuw uit te vinden. U bent nieuwsgierig en komt – net zoals vandaag – bij elkaar. Zoiets zie je niet gebeuren in een land als Rusland.” Daarnaast was De Wijk vol lof over het feit dat de tuinbouw er – door de energietransitie  – als eerste sector in zal slagen energieneutraal te zijn.

Bekijk de presentatie van Rob de Wijk >>
Bekijk het rapport ‘Reflection Paper on Harnessing Globalisation’ van Frans Timmermans en Jyrki Katainen>>Pin It on Pinterest