Vacature
Programmasecretaris

Binnen de energietransitie van de glastuinbouw gaat de meeste aandacht uit naar duurzame warmtebronnen en de benodigde infrastructuur. Door intensivering en elektrificering neemt elektraverbruik flink toe. Van het verbruik wordt nu ongeveer 60% zelf opgewekt met WKK op aardgas. In een klimaatneutrale glastuinbouw valt deze mogelijkheid weg. Welke mogelijkheden zijn er dan voor de elektriciteitsvoorziening en welke acties moeten we daarvoor nu in gang zetten?

Een extern bureau heeft de opdracht gekregen onderzoek te doen naar een routekaart voor de glastuinbouw in Greenport West-Holland. In de routekaart komen vragen aan bod als: Wat zijn actuele trends in productie en verbruik? Is het mogelijk om voor de gehele elektriciteitsbehoefte in de toekomst duurzame stroom van het net af te nemen? Welke knelpunten zijn dan te voorzien in onze drie deelregio’s? Wat zijn mogelijkheden voor eigen productie van duurzame elektriciteit? Kan de glastuinbouw in toekomst voor elektra ook een systeemfunctie hebben voor de regio?
Voor dit onderzoek zal het bureau interviews afnemen met relevante partners van het EnergieAkkoord. Wellicht wordt u daarvoor ook benaderd. Medio november willen we een themasessie houden om deze routekaart te presenteren.Pin It on Pinterest