Agritech

Zeker als het gaat om logistiek is samenwerking tussen regio’s belangrijk. Dat vertelt Eline van den Berg. Zij volgde onlangs Coen Meijeraan op als Themacoördinator Slimme & Efficiënte Logistiek. “Elke regio heeft natuurlijk eigen uitdagingen op het gebied van logistiek. Maar het belangrijkste is: hoe kunnen die regio’s samenwerken en elkaar versterken?” 

Greenport West-Holland werkt met themacoördinatoren, die elk verantwoordelijk zijn voor een van de Greenport-ambities. Coen Meijeraan was sinds de start van de Greenport themacoördinator voor Slimme & Efficiënte Logistiek. Daarnaast is hij bestuurslid. Die laatste functie behoudt hij, maar als themacoördinator wordt hij opgevolgd door Eline van den Berg, een van oorsprong Noord-Hollandse met haar wortels in de sierteelt. “Mijn vader had een bloemenkwekerij: in de winter kweekte hij narcissen en tulpen, en in de zomer zomerbloemen.”

Eline, wat is je functie bij Royal FloraHolland?

“Ik werk op de afdeling Public Affairs, en houd me daar bezig met belangenbehartiging, netwerk en innovatie in de logistieke sierteeltketen. Onder innovatie verstaan we bij Royal FloraHolland ook het verbeteren van de logistiek, zowel binnen Nederland als in de internationale aanvoerketen. Onlangs heb ik mijn collega Coen Meijeraan opgevolgd als Themacoördinator Slimme en efficiënte logistiek bij Greenport West-Holland. Het mooie aan de Greenport is dat het faciliteert, verbindt en randvoorwaarden schept.”

Wat zijn volgens jou de belangrijkste logistieke uitdagingen?

“Dat zijn Slimme logistiek en Schone logistiek. Onder ‘slim’ wordt verstaan: hoe kunnen we met hulp van digitalisering de huidige fysieke infrastructuur nog efficiënter benutten? En ‘schoon’ heeft vanzelfsprekend betrekking op duurzaamheid, en dus op de energietransitie. Zo is de huidige infrastructuur nog niet toereikend voor elektrisch rijden voor vrachtvervoer. Zoiets moet je samen oppakken. Daarom is de Greenport ook betrokken bij het programma MoVe: waarin  de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam werken aan bereikbaarheid.”

Vanuit Royal FloraHolland ben je betrokken bij meer Greenports. Verschillen de logistieke uitdagingen per regio?

“Die zijn vooral hetzelfde, hoewel er natuurlijk verschillen per regio zijn. Zo speelt in West-Holland vooral de verbinding met de haven van Rotterdam, en in Aalsmeer is Schiphol een belangrijke buurman. Maar het belangrijkste is: hoe kunnen die regio’s samenwerken en elkaar versterken? Daarom is Royal FloraHolland ook zo actief binnen dit thema: bereikbaarheid is essentieel voor zowel ons bedrijf als voor gebruikers van onze bedrijventerreinen.”

Eén van de aansprekende logistieke projecten is Connected Transport Corridors (CTC). Hoe gaat het daarmee?

“Dat vind ik een schitterend project dat vanuit samenwerking en innovatie is ontstaan. Truckers Chauffeurs en transportbedrijven zijn ook heel enthousiast, ondanks enkele technische hobbels in het begin, die nu worden beetgepakt. Inmiddels zijn er 31 iVRI’s (verkeerslichten) aangesloten op de N209 en de N470, en dit voorjaar zijn er drie bij gekomen op de Eemshaven en de Waalhaven, en in de loop van dit jaar volgen er nog een aantal op de N209 in Lansingerland. Ik hoop dat we de komende jaren CTC steeds verder kunnen uitbreiden en faciliteren.”Pin It on Pinterest