Magazine Aan het werk

Ineke Lemmen startte onlangs als regisseur van het programma Circulaire Stad van Greenport West-Holland. Binnen de thema’s Circulair voeden, Circulair bouwen en Gezonde leefomgeving zoekt ze naar verbindingen met andere projecten en partners. “De ontwikkeling naar een circulaire stad is een kwestie van verbinden en verbonden worden.”

Hoe ben je betrokken geraakt bij het programma Circulaire Stad?

“Ik werk bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daar ontwikkelde ik onder meer het programma Verzilver je talent. Eén van de projecten in dat programma was Vertical Farming, en zo kwam ik via Woody Maijers (Inholland) in contact met Greenport West-Holland. Ik vond de tuinbouw al een mooie, innovatieve sector. En ik werk er graag aan mee om de sector toekomstbestendig te maken.”

Wat is je taak als regisseur van het programma Circulaire Stad?

“De werkwijze van het programma is: verbinden en verbonden worden, en eventueel zelf initiatieven ontwikkelen. Een voorbeeld: één van de drie lijnen is Gezonde leefomgeving. Dan gaat het dus onder meer over leefstijl, en dus gezonde voeding en eetpatronen. Dat betekent dat ik verbinding moet zoeken met de medische sector, of met het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde van LDE. De vraag is dan: hoe kunnen we samen maatschappelijke impact realiseren?”

Veel onderwerpen worden al opgepikt binnen de Greenport. Hoe is die samenhang?

“Dat klopt. Veel projecten en programma’s binnen de Greenport hebben een link met de circulaire stad. Biobased vanzelfsprekend, maar ook het ACCEZ-programma Waarde van Water en projecten als Plastics en Biodiversiteit. Het Doorbraakproject Sierteelt, een initiatief van het Versnellingshuis Circulaire Economie van het Ministerie van I&W, is een voorbeeld van het combineren van maatschappelijk en financieel rendement. Binnen het programma Circulaire Stad onderzoeken we hoe die onderwerpen een plek kunnen krijgen in de hightech tuinbouw. Dus: hoe kan zo’n onderwerp een plek krijgen binnen een onderneming.”

Hoe ziet dat onderzoeken eruit?

“We werken aan een aanvraag voor de Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) van het topsectorenbeleid Circulaire glastuinbouw in de Circulaire Stad. In dat project gebruiken we het Werkboek Oostland, waaraan gewerkt is door de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Waddinxveen, Zuidplas en Lansingerland en een groep van ongeveer 30 glastuinbouwbedrijven. We gaan onderzoeken: wat is haalbaar, en wat kunnen we samen organiseren om concrete opgaven te realiseren?”

Wat levert het programma op?

“Het doel van het programma is dat we een actieve samenwerking met bestaande programma’s, projecten en initiatieven aangaan. Zo leveren we een bijdrage aan de circulaire economie én zorgen we dus voor meer maatschappelijke impact van het tuinbouwcluster. En dat allemaal binnen de Greenport-ambitie Gezondheid & Geluk.”Pin It on Pinterest