Agritech

De Food & Flower sector staat te springen om talenten met frisse blikken en nieuwe expertises. Maar juist deze hoger opgeleide talenten, zo weet het samenwerkingscollectief HortiHeroes, Glastuinbouw Nederland, Handel Groeit, World Horti Center en AVAG, hebben vaak onvoldoende beeld van de kansen en wereldwijde impact waarin ze zelf het verschil kunnen maken. Hoog tijd voor verandering, vinden partijen, en daarom slaan zij de handen ineen om hbo en wo-talenten aan te trekken en te verbinden aan de veelzijdige sector.

Uit onderzoek van Hogeschool Inholland en Haagse Hogeschool[1] blijkt dat veel jongeren geen (goed) beeld hebben van werken in de Food & Flower sector. Daardoor maken relatief weinig master studenten de keuze voor een carrière in deze sector. De uitdagingen waar de sector en bedrijven momenteel voor staan, maken het aantrekken van jonge, hoogopgeleide talenten juist noodzakelijk. Juist in wendbare complementaire teams – waar specialisten met groene vakkennis samenwerken met experts op het gebied van data, logistiek, techniek, marketing en sales – kunnen we snel inspelen op onder andere digitale, circulaire en marktgedreven transformaties. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden en dus naast ‘groene kennis’ om een bredere verbinding met het ‘grijze onderwijs’. Lees verder op Groentenieuws.nl

Op de foto de samenwerkende partners v.l.n.r. Lobke van Oorschot (Handel Groeit), Fabienne van der Klugt (HortiHeroes), Peter van der Sar (World Horti Center en Greenport West-Holland), Lindy van der Drift (AVAG) en Jacqueline Kroon (Glastuinbouw Nederland)

 Pin It on Pinterest