Jaarevent 2023

Save the date “Global Food Inspiration Day”                       

Op maandag 15 mei 2017 organiseren het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Agri & Food (CIV) en Centre of Expertise Food (CoE) en het OnderwijsVernieuwingsProgramma (OVP) Voedsel & Consument de

Global Food Inspiration Day.

Tijdens de inspiratiedag ontmoeten “de  5 O’s” elkaar: Onderwijs, Onderzoek, Ondernemers, Overheid en hun Omgeving elkaar. Samen met innovatieve sprekers en veel interactie bieden we je nieuwe ingrediënten voor inspiratie in het onderwijs. Kennis, Kunde, Klas

Wij richten onze pijlen op Global Food:

       Het voedselsysteem ter discussie
       Functional ingrediënts / Veranderende productsamenstellingen
       Gebruik van andere, nieuwe en schaarse grondstoffen
       Inspelen op veranderende consumentenwensen 

De visie van het bedrijfsleven,  de speerpunten van de onderzoekers en lectoren en het beleid van de overheid. Wij besteden expliciet aandacht voor de onderwijs-ontwikkelingsvragen en de vertaling naar innovatieve onderwijsarrangementen.

Reserveer dus alvast de datum in je agenda!

Deelname aan de dag is gratis. Uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk. Een plaats reserveren is vanaf nu mogelijk. Een reply op deze mail en je ontvangt de definitieve uitnodiging.
Heb je ideeën? Wensen? Wil je een plaats op de materialenmarkt of aan de keukentafel: meld je aan met een reply op deze mail.
Wij organiseren deze dag met verschillende partijen. Het kan dus zijn dat u de uitnodiging via verschillende kanalen ontvangt. Sorry voor de overlast. Pin It on Pinterest