Vacature
Programmasecretaris

Bron: Provincie Zuid-Holland

Een seminar over warmtenetten vond op 18 september 2015 op de World Expo in Milaan plaats. Een internationaal platform, gecreëerd voor stakeholders in de warmtesector. Het seminar was bedoeld om kennis en ervaringen te delen en om (inter)nationaal te netwerken. Aan het woord kwamen onder meer Claudia Canevari (Europese Commissie), Teun Bokhoven (SER), Paul Voss (Euroheat & Power) en Nico van Dooren (Havenbedrijf Rotterdam).

Warmterotonde

De warmterotonde is een gepland collectief warmtenet in Zuid-Holland. Het is uniek in de wereld door de verbinding die tot stand wordt gebracht tussen de haven, de glastuinbouw en het stedelijk gebied. De Warmterotonde is een innovatief, groot en duurzaam project. Nationale warmtevraagstukken spelen ook op andere plaatsen in Europa en de rest van de wereld. Daarom worden deze vragen op de World Expo in Milaan in een Europees en internationaal perspectief geplaatst.

Interessante conclusies

In een DWDD-achtige setting wisselden de experts aan tafel elkaar af. Nationale en internationale professionals gingen het gesprek aan over hoe we de Warmterotonde kunnen versnellen en verbeteren. Dat leverde een aantal interessante conclusies op: wethouders gaven aan dat warmtelevering ook een regionaal issue is, waarin ook gemeenten betrokken moeten worden en keuzes moeten worden geboden.

Veel interesse

De investeringen in een te realiseren warmterotonde zijn voor een periode van 35 jaar. Het wegnemen van financiële belemmeringen is dan heel belangrijk. Er zijn veel partijen die interesse hebben deel te nemen als leverancier aan het warmtenet. “Geef deze partijen de tijd om zich voor te bereiden.” Een warmtenet draagt ook bij aan afname van de CO2-uitstoot. “Tegelijkertijd moet verspilling van warmte een prijs krijgen, zo is er een prikkel om het systeem verder te ontwikkelen en de doorontwikkeling naar schonere warmtebronnen te stimuleren.”

Open markt

Een open markt, waarbij aanbieders en afnemers kunnen aansluiten, werd door alle deelnemers als belangrijk gezien. Maar wel werd de kanttekening  gemaakt om dit ook weer niet te zien als een ‘holy grail’. Hoe dit netwerk wordt ingevuld en gereguleerd moet verder uitgewerkt worden.

Kunstwerk warmterotonde

Kunstenaar Bruno van den Elshout bouwde een installatie die de warmterotonde verbeeldt. Een muzikaal gasfornuis en een mini-reuzenrad dat 12 fluitketels permanent rond laat draaien. Na afloop van het seminar stelden de deelnemers dit kunstwerk op het Holland Paviljoen in Milaan gezamenlijk in werking.Pin It on Pinterest