Vacature
Programmasecretaris

Het Westland is binnen de Greenport Westland Oostland een bijzondere gemeente. Het zwaartepunt van de tuinbouw ligt hier en er wonen meer dan 100.000 mensen. Het Westland is ook een complex gebied waar veel en onderling samenhangende opgaven samenkomen. Zoals een urgente herstructureringsopgave, integratie in het logistieke netwerk van de Rotterdamse haven en totstandkoming van een bovenregionaal warmtenetwerk.

De provincie Zuid-Holland heeft daarom samen met de gemeente Westland het initiatief genomen voor de Gebiedsverkenning Westland. Het doel van de gebiedsverkenning is een met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gedeelde uitvoeringsstrategie voor het versterken van het gebied Westland, die in 2016 moet leiden tot een gezamenlijke uitvoeringsagenda. verder lezen>>Pin It on Pinterest