Jaarevent 2023

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zuidplas en Waddinxveen hebben het start gegeven voor de gebiedsverkenning Oostland van de Greenport. De komende maanden wordt de toekomst van de glastuinbouw, duurzaamheid en innovatie in kaart worden gebracht in een zogenaamde ruimtelijk-economische visie. Het startschot werd gegeven tijdens een bijeenkomst bij LG Flowers in Pijnacker.

De toekomst van een gebied is van veel factoren afhankelijk, zoals de bereikbaarheid, woningbouw en duurzaamheid. Voor een regio als Oostland (ofwel de gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Waddinxveen en Zuidplas) is ook de glastuinbouw van cruciaal belang. De vraag is: hoe zijn al die aspecten samen te smeden tot één succesvol beleid? Die vraag zal worden beantwoord in de Gebiedsverkenning Oostland. Adri Bom-Lemstra, voorzitter van de Greenport: “De verkenning brengt relevante data en trends in beeld en is een opmaat naar een visie en verdere afspraken voor een toekomstbestendige glastuinbouw.” Wethouder Bob van der Deijl vertegenwoordigde de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hij noemde de verkenning “een belangrijke stap  in ons gezamenlijk streven naar een moderne, innovatieve, duurzame en economisch gezonde toekomst van de glastuinbouw.”

Lees meer over Gebiedsverkenning Oostland
Lees het bericht van Nieuwe Oogst over de start van Gebiedsverkenning Oostland

(Foto: Remco Zwinkels)Pin It on Pinterest