Jaarevent 2023

Greenport West-Holland organiseert op 30 juni een strategiesessie in verband met de Ruimtelijk-Economische Strategie. De bijeenkomst is bedoeld voor personen en organisaties die ook waren uitgenodigd voor vorige sessies.

Hoe ziet het regionale tuinbouwcluster er in 2050 uit? Daarvoor ontwikkelt Greenport West-Holland een Ruimtelijk Economische Strategie. Daarbij wordt het Greenport-cluster bezien als één samenhangend systeem. De gezamenlijke kracht van het gehele gebied en cluster staan centraal. Die vragen worden beantwoord in de Ruimtelijk-Economische Strategie van de Greenport.

De Ruimtelijk Economische Strategie zal gemaakt worden op basis van een aantal scenario’s. Daarvoor is een scherp beeld van het huidige systeem nodig. Zo kunnen we de toekomstscenario’s afzetten tegen het huidige systeem. De scenario’s zijn een dialooginstrument: de Greenport gaat op basis van die scenario’s in gesprek met het cluster over aantrekkelijke (elementen van de) scenario’s.

Tijdens deze bijeenkomst op 30 juni komen de volgende thema’s aan bod:

  • Innovatie en marktontwikkeling
  • Arbeidsmarkt en behouden van talent voor de sector
  • Veranderend ruimtegebruik
  • Energie, water en circulaire productie
  • Agrologistiek, infrastructuur en mobiliteit
  • Leefbaarheid en inpassing in de regio

Datum, tijd, locatie

Donderdag 30 juni
Inloop vanaf 14.00 uur, start dialoogsessie 14.30 uur tot 17.00 uur
Anthura, Anthuriumweg 14, 2665 KV, Bleiswijk

Aanmelden

U kunt zich hieronder aanmelden. Een uitgebreidere agenda en achtergrondinformatie volgt later nog.
Registreer hier uw aanwezigheid

 Pin It on Pinterest