Jaarevent 2023

Op 29 november is bij De Haagse Hogeschool, vestiging Delft het symposium ‘Future Proof Energy Systems in Buildings’. Het symposium is de eindbijeenkomst van Installaties 2020.

Energie-installaties zijn als het ware de longen, het hart en de bloedvaten van een gebouw. Ze zorgen ervoor dat een gebouw ademt en op temperatuur blijft om zo een comfortabel en gezond binnenklimaat te creëren. Dit kost echter veel energie. Moderne installaties zijn zo complex geworden dat zelfs de beste experts de weg kwijt raken; storingen, foute afstellingen en energieverspiling blijven onopgemerkt.

In het Installaties 2020-project is onderzocht hoe deze installaties van intelligentie en zelfsturing te voorzien door gebruik te maken van de miljoenen datapunten die de installaties en het gebouw registreren. Daarvoor is o.a. de vestiging in Delft van De Haagse Hogeschool, waarin honderden sensoren geïnstalleerd zijn, gebruikt als Living Lab.

Tijdens het symposium wordt ingegaan op diagnosesystemen die in staat zijn om zelf fouten op te sporen en zo tot 30% energiebesparing kunnen realiseren. Ook het onderzoek naar de transitie van AC naar DC netwerken en apparaten voor integratie in smart elektriciteitsnetten komen aan bod.

Tijdens de borrel kunt u kennismaken met onze leergame “installation insights”. Deze game is ontwikkeld om aan te sluiten bij de wensen van gebouwbeheerders en facility managers en bij de manier waarop jonge mensen en jonge professionals leren. Het symposium biedt u ook voldoende gelegenheid om kennis te maken met de bedrijven en kennisinstituten die deelgenomen hebben aan onze projecten.

Datum: 29 november 2017
Tijd: 15:15 – 20:30
Locatie: De Haagse Hogeschool, vestiging Delft

 Pin It on Pinterest