Jaarevent 2023

Het lectoraat Robotica van Hogeschool Inholland organiseert op 27 september in het World Horti Center het afsluitende symposium van het HiPerGreen project. Tijdens dit symposium geeft het HiPerGreen-team antwoord op de centrale onderzoeksvraag: hoe kunnen we met automatisch vliegende drones de gewasopbrengst in de sierteelt verbeteren?

Het HiPerGreen-project (High Precision Greenhouse Farming) is gericht op de ontwikkeling van nieuwe high-tech toepassingen voor siertelers om de gewas-groeiomstandigheden in hun kassen op individueel plantniveau te kunnen monitoren. Ziektes kunnen hierdoor in een vroegtijdig stadium worden herkend en de toepassing van grondstoffen, bestrijdingsmiddelen en reguleerbare omgevingsfactoren kan worden afgestemd op de ideale groeiomstandigheden. De inzet van autonoom vliegende drones voorzien van hoog sensitieve camera’s vormt hierbij het sleutelaspect.

Onder leiding van Cock Heemskerk, lector Robotica bij Hogeschool Inholland, zijn meer dan 60 studenten uit drie domeinen (Agri, Food & Life Sciences, Business Finance & Law en Techniek Ontwerpen & Informatica) en vakdocenten en onderzoekers de afgelopen 2 jaar samen aan deze uitdaging aangegaan.

Het symposium wordt opengesteld voor elke belangstellende. Programma en aanmelden volgen begin september.

 Pin It on Pinterest