Jaarevent 2023

Dertig partners van het EnergieAkkoord van Greenport West Holland bespraken op vrijdag 22 april met elkaar wat de impact is van de explosief gestegen energieprijzen voor de tuinbouwbedrijven en welke gevolgen dit heeft voor energietransitie in de regio. Duidelijk werd dat telers voor de korte termijn hun teeltstrategie aanpassen en dat klimaatneutraal telen nog steeds het einddoel blijft. Er was volop ondersteuning voor de brief die Glastuinbouw Nederland deze week naar het kabinet heeft gestuurd met een aanbod om binnen vijf jaar 900 mln m3 aardgas te besparen. 

Van de rijksoverheid wordt op een aantal aspecten wel op korte termijn duidelijkheid verwacht om als ondernemer te kunnen investeren in energieverduurzaming. In de regio zullen vooral besparingen op bedrijfsnivo, een doorgaande ontwikkeling van geothermie en versnelde levering van restwarmte daar aan bij kunnen dragen.

Telers Roy Persoon en Marc Koene passen hun teeltstrategie aan en halen investeringen zoals in extra schermen en of LED-verlichting naar voren zo gaven zij aan. Maar die investeringsruimte moet er dan wel zijn voor bedrijven in de sector en daar zit een knelpunt. Ook bevestigden zij de resultaten van de analyse van Agro Energy dat de inzet van de WKK’s zorgt voor enige demping van de effecten want losse gas- en elektra inkoop is helemaal niet meer te betalen. 

Dit kwam ook naar voren uit het onderzoek wat Blue Terra deed naar de gevolgen. Vooral onbelichte bedrijven met een WKK kunnen dure gasinkoop compenseren met verkoop van elektra tegen hogere prijzen. Bij belichte bedrijven stijgen de energiekosten wel explosief als alle gasinkoop gebruikt wordt als input voor de teelt. Bij deze bedrijven zijn er meer besparings- en opbrengstmogelijkheden door op momenten met hoge elektraprijzen eigen belichting af te schakelen en te leveren aan het net. Ook het beschikbaar stellen van noodvermogen kan voor extra opbrengst zorgen. Robin Teeken van Blue Terra maakte wel duidelijk dat richting 2030 het aantal rendabele draaiuren voor WKK af zal nemen door de sterkte toename van zon en windenergie. Bij veel wind en zon zal de warmteprijs voor de tuinders dus stijgen was een van zijn conclusies.

Marco van Soerland schetste de ontwikkeling van Warmte Systeem Westland en gaf aan dat er nu een boortoren in aanbouw is die vijf geothermiedoubletten op rij zal gaan boren. Maar ook geothermie wordt duurder voor afnemers omdat de SDE+ subsidie daalt bij hogere gasprijs. Dit effect treedt echter pas een jaar later op. Daardoor is de prijs van geothermische warmte in 2022 nog relatief laag en zal in 2023 wel hoger zijn, maar bij de huidige prijzen altijd nog goedkoper dan vanuit een gasgestookte ketel. Door telers werd opgemerkt dat de gasgestookte WKK ook bij deze energieprijzen in veel gevallen ook dan nog gunstiger is. Van Soerland gaf ook aan dat de bijvangst van aardgas bij de geothermie in deze regio nu een sterk voordeel is omdat projecten daarmee door een WKK in de eigen elektrabehoefte kunnen voorzien. In de discussie werd een beroep gedaan op de partners Gasunie en Havenbedrijf om te komen tot versnelling van restwarmtelevering. Hiervoor is echter een helder en hard commitment voor de warmtevraag vanuit de tuinders zelf noodzakelijk zo werd duidelijk. Over de inzet van waterstof werd opgemerkt dat het goed is om dit te onderzoeken maar niet tot snelle oplossingen zal leiden en dat de inzet van restwarmte van elektrolysers wellicht nog de beste kansen biedt.Pin It on Pinterest