Jaarevent 2022

Innovatieve startups met een idee voor een duurzame (circulaire) versketen kunnen zich tot zondag 1 mei aanmelden voor de Topsector T&U Innovation Prize. In deze 4e editie staat het optimaliseren van de waardeketen centraal: van nieuwe tuinbouwproducten die leiden tot hogere toegevoegde waarde en korte ketenconcepten tot aan het sluiten van de keten door de reststromen te verwaarden. De winnaar ontvangt 25.000 EU en een nationaal podium in de Food & Flower industrie. Aanmelden kan t/m zondag 1 mei 2022 via deze link.Pin It on Pinterest