Jaarevent 2023

Reststromen uit de tuinbouw kunnen gebruikt worden als voedsel in de insectenkweek. Daarmee beperkt de sector de afvalstromen én hebben telers mogelijk een extra inkomstenstroom. Goede samenwerking en afstemming tussen tuinbouw en insectenkweek is daarvoor een voorwaarde. Daarom organiseren Biobased Greenport West-Holland en het project BioBoost van 7 tot en met 16 oktober ‘De week van tuinbouwreststromen en insectenkweek’. 

De biobased economie biedt grote kansen voor de tuinbouw, bijvoorbeeld als het gaat om bouwmaterialen, insectenkweek of textielproductie. Welke eisen worden voor dergelijke toepassingen gesteld aan die restmaterialen? Hoe organiseren we een marktsysteem? En hoe kunnen ondernemers daarop inspelen? Daarover gaan drie themaweken die Biobased Greenport West-Holland en Bioboost dit najaar organiseren.

Tijdens ‘De week van tuinbouwreststromen en insectenkweek’ is er onder meer een mini-symposium op 10 oktober georganiseerd in Apollo 14 over het gebruik van tuinbouwreststromen als basis voor insectenkweek. Dit symposium wordt gefaciliteerd door ImpactCity. ImpactCity is het Haagse ecosysteem waar alles draait om doing good and doing business. Innovaties voor een betere wereld krijgen hier de ruimte en ondersteuning die zij nodig hebben om van de grond te komen. Daarnaast wordt er op 16 oktober bij Inholland Delft een masterclass georganiseerd over kweekinsecten als voeding. ‘De week van tuinbouwreststromen en insectenkweek’ is onderdeel van het programma van de landelijke Dutch Food Week.

Steeds meer insectenkwekers

Er is een klein aantal insectenkwekers in Nederland. Er zijn er enkele tientallen, vooral kleinschalige. Samen produceren ze naar schatting jaarlijks vijfhonderd ton insecten, vooral meelworm, sprinkhaan, krekel of de zwarte soldaatvlieg. Een flink deel daarvan is bestemd als voeding voor huisdieren.

De verwachting is dat het aantal kwekers snel stijgt, en zeker de professionele kwekerijen. Insecten bevatten namelijk veel eiwitten en olie, en daardoor goede vervangers voor vismeel en soja-extracten. Daarmee zijn insecten bruikbaar in zowel food (humane voeding) en feed (diervoeding).

Voor een verdere professionalisering van die sector is er een aantal randvoorwaarden. Zo mag insectenmeel wel gebruikt worden als voeding voor kweekvis en huisdieren, maar niet als pluimveevoer. CDA en VVD vroegen onlangs minister Carola Schouten haast te maken met dit onderwerp op de Europese agenda te zetten. Daarnaast moet gewerkt worden aan de ontwikkeling van aansprekende concepten voor consumenten.

Nieuw verdienmodel voor tuinbouw

Daarmee is de insectenkweek op twee manieren interessant voor de tuinbouwsector. Enerzijds als mogelijk nieuw voedingsproduct, en anderzijds als afnemer van reststromen. Insecten zijn namelijk niet zeer selectief als het gaat om voeding: ze groeien ook op veel soorten afval. En groen afval heeft de tuinbouwsector in grote hoeveelheden.

Willem Kemmers, projectleider Biobased van Greenport West-Holland: “De Nederlandse tuinbouw zoekt nieuwe verdienmodellen. De insectenkweek kan daar een voorbeeld van zijn. Zo hebben professionele insectenkwekers behoefte aan goed, betrouwbaar en betaalbare voeding voor hun insecten. De Nederlandse tuinbouw kan die in principe leveren, op voorwaarde dat beide partijen afspraken maken over onder meer kwaliteit en kwantiteit. Met’De week van tuinbouwreststromen en insectenkweek’ brengen we die werelden samen.”Pin It on Pinterest