Meet & Greet Energie

Greenport West-Holland heeft een boek gelanceerd: ‘Minder gas? Kijk naar de kas! Maak uw eigen greenhouse’. In het boek is te lezen hoe de glastuinbouw werkt aan minder gebruik van fossiele brandstoffen, en hoe inwoners van Zuid-Holland en de tuinbouw kunnen samenwerken aan de energietransitie. Het boek wordt verspreid via onder meer gemeenten in de regio.

De tuinbouw loopt voorop als het gaat om de energietransitie. Met het boek wil  Greenport West-Holland aan de hand van vijf herkenbare thema’s die inspanningen duidelijk maken: isoleren, geothermie, energieopslag, energiemanagement en samenwerking. Het zijn stuk voor stuk thema’s die te vertalen zijn naar  een woonhuis. Daarvoor werd een aantal telers uit de regio geïnterviewd, het voorwoord is van weerdeskundige Helga van Leur.

‘Minder gas? Kijk naar de kas! Maak uw eigen greenhouse’ is niet alleen een verzameling inspirerende voorbeelden zien; het is ook een oproep voor verdere samenwerking tussen inwoners en tuinbouwondernemers. Samen kunnen ze nóg grotere stappen zetten in de energietransitie. “De tuinbouw is gewend samen te werken. Met elkaar, met concurrenten, met buren en met de omgeving.
U woont dus in de allerbeste provincie om samen energie te besparen.”

Het eerste exemplaar van het boek werd overhandigd aan Stephan Brandligt, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Delft en voorzitter van de Stuurgroep Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland. Hij kreeg het boek uit handen van Frank van Kuppeveld, wethouder van Pijnacker-Nootdorp en ambassadeur Energie van Greenport West-Holland.

Het boek geeft de inspanningen van de tuinbouwondernemers weer en is inspiratie voor de inwoners van Zuid-Holland. De Greenport gemeenten en Provincie Zuid-Holland ondersteunen deze energietransitie. Het Rijk neemt op dit moment besluiten over  verhoging van energiebelasting op elektriciteit en dat heeft grote nadelige gevolgen voor de transitie naar duurzame energie in de glastuinbouw. Hierover wordt de rijksoverheid,  zowel Eerste als Tweede kamer, dringend aangesproken door de Greenport West-Holland en haar partners in samenwerking met met Glastuinbouw Nederland.

‘Minder gas? Kijk naar de kas! Maak uw eigen greenhouse’ is een uitgave van het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland, het samenwerkingsverband tussen overheden, ondernemers, onderzoeksinstanties en onderwijsorganisaties in de regio. Met het EnergieAkkoord maakt de Greenport de ambities concreet om in 2030 haar CO2-doelen te behalen. Bijna vijftig partijen hebben het EnergieAkkoord inmiddels ondertekend.Pin It on Pinterest