Jaarevent 2022

De tuinbouw is hard getroffen door de coronacrisis, en dan met name de sierteelt. Daarom pleitte Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw vanaf de start van de crisis voor een noodfonds. Dat fonds is er gekomen, tot tevredenheid van Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, voorzitter van Greenport West-Holland en Greenports Nederland en lid van de Regiegroep. Een ander lichtpuntje: bloemen en planten zijn het symbool van hoop en trots in coronatijd geworden. 

Je hebt veel contact met ondernemers. Hoe is de sfeer in de tuinbouw?

“Enerzijds is de grote schok achter de rug, iedereen is gewend aan het ‘nieuwe normaal’, en heeft zich waar nodig aangepast aan nieuwe omstandigheden. Maar daarnaast zijn er ondernemers die bezorgd en somber zijn. Dat begrijp ik. Voor sommigen zijn de financiële gevolgen nu al groot, voor anderen zullen de effecten pas later blijken. Tegelijk blijven het tuinbouwondernemers: die blijven op zoek naar kansen. Dat is het mooie aan deze sector.”

Hoe wordt gereageerd op de komst van het noodfonds.

“Goed. Natuurlijk blijven er vragen en onzekerheden. Maar het is goed dat het fonds er is gekomen. De tuinbouw, en dan met name de sierteelt, is namelijk hard getroffen. Daarom heeft de Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw vanaf dag 1 van de coronacrisis gepleit voor een noodfonds. We hebben samengewerkt met het ministerie van LNV. Dt kon zo snel omdat we al de structuur van Greenports Nederland hebben. De samenwerking van regionale greenports, overheid, ondernemers(organisaties) en kennisinstellingen. Zo hebben we goed kunnen onderbouwen dat de sector zo’n fonds nodig heeft.”

Het noodfonds komt er. Hoe nu verder?

“Nu wordt er hard gewerkt aan de uitvoering. Daar zullen we uiteraard vinger aan de pols houden. Ook denken we na over de langere termijn. Het noodfonds is er nu, maar wat als de crisis lang gaat duren? Daarom zijn we een taskforce gestart die diverse scenario’s onderzoekt, zowel op korte als lange termijn.” 

Zie je ook lichtpuntjes in deze crisis?

“Wat ik mooi vind om te zien, is de eendracht die is ontstaan in Nederland door de coronacrisis. Bloemen spelen daarbij een belangrijke rol. Ze staan voor trots, voor hoop, voor verbinding. Al die initiatieven die worden georganiseerd om elkaar bloemen te geven, om zo een steentje bij te dragen aan elkaar en aan de sector. Op zulke momenten zie je dat de sector producten maakt die zorgen voor verbroedering.”

Adri Bom-Lemstra
Voorzitter Greenport West-Holland
Gedeputeerde provincie Zuid-HollandPin It on Pinterest