Magazine Aan het werk

Op maandagavond 17 juni 2019 vond de tweede Klankbordgroep Verkenning Oostland plaats. De Verkenning Oostland is een verkenning naar de toekomst van de glastuinbouw in het gebied, gezamenlijk uitgevoerd door de gemeenten met de provincie, en in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. 

Tijdens deze klankbordgroep werden aan twintig topondernemers in Oostland de eerste kansenkaarten van het op te stellen Werkboek Oostland gepresenteerd en besproken. Na een fijne rijsttafel bij WUR Bleiswijk werd in twee groepen uiteengegaan. De scheidslijn voor deze groepsindeling was de Rotte.

De sfeer was goed, maar kritisch. Voor een gezond tuinbouwcomplex in Oostland is het goed de kansen voor de toekomst te benoemen, maar die kansen moeten dan ook wel gegrepen worden. Het is van groot belang om heldere keuzes te maken in de ontwikkeling van de tuinbouwpolders, en tempo te maken in de uitvoering ervan. Daarbij zijn er ook de nodige uitdagingen. Zo is er bijvoorbeeld voor de toekomst te weinig elektra in Waddinxveen en Zuidplas, staan er voor mogelijke herstructurering in Lansingerland best wat woningen in de weg, en lijken er op diverse plekken nog teveel belemmeringen om braakliggende glastuinbouwgronden in ontwikkeling te brengen.

Al met al veel kritische noties op de ontwikkeling van tuinbouw in Oostland, maar dat was precies waar deze avond voor was bedoeld. Alle gedane opmerkingen worden meegenomen in de uitwerking van het Werkboek Oostland, waar deze zomer hard aan wordt gewerkt. In het najaar zal de verkenning af zijn, en zal het werkboek voor alle belanghebbenden ter beschikking komen. Maar dan begint het pas.  

Etwin GrootscholtenPin It on Pinterest