Jaarevent 2023

Wellantcollege is tweede geworden bij de verkiezing van meest duurzame mbo-scholen in Nederland. Op 13 december jl. kregen we hiervoor de SustainaBul MBO uitgereikt tijdens het symposium ‘The art of Green Thinking’. Een bevestiging dat we goed op weg zijn om duurzaamheid in ons onderwijs te integreren.

Het Koning Willem I College is eerste geworden, het Friesland College derde. De ranking is gebaseerd op de mate waarin duurzaamheid structureel is verankerd in het onderwijs, de praktijk, de bedrijfsvoering en de integrale benadering daarvan. Verduurzaming van het mbo is essentieel voor de ontwikkeling naar een duurzame samenleving. In Nederland volgen meer dan een half miljoen studenten een mbo-opleiding. Dat is bijna 40% van alle studenten in Nederland. Na afronding van hun opleiding zijn zij de duurzame doeners van de Nederlandse economie.

Duurzaam DNA

Bij Wellantcollege, met mbo-scholen in Aalsmeer, Amsterdam, Dordrecht, Gouda, Houten, Rotterdam, Rijnsburg en Rijswijk, staat duurzaamheid centraal in de visie. Dit ‘duurzame DNA’ is doorvertaald in de opleidingen; voor elke vakgroep is informatie ontwikkeld om duurzaamheid in het onderwijsprogramma op te nemen. Om structureel samen te werken met het bedrijfsleven – onder meer om actuele duurzaamheidsvraagstukken uit de praktijk op te halen – heeft Wellantcollege vijf kenniscentra (Hotspots) opgericht.

Praktijkvoorbeeld

Al tijdens de opleiding wordt verbinding met de praktijk gezocht. Een mooi voorbeeld is de ‘good practice’ die Timo en Tristan, studenten van Wellant mbo Rijswijk, mochten presenteren op het symposium. Voor het project Prettig Groen Wonen werkt Wellant samen met lokale partijen aan het vergroenen van de sociale woningbouw in Den Haag. De Wellant-studenten maken hiervoor ontwerpen voor klimaatadaptieve buitenruimten.

Uitblinker

Wellantcollege blinkt volgens de jury uit op het onderdeel bedrijfsvoering. Zo heeft Wellantcollege in Utrecht het eerste energie neutrale schoolgebouw gerealiseerd. Wellant-breed is het totale gas- en energiegebruik op alle locaties sinds 2012 met meer dan 12% afgenomen. Ook met afvalscheiding zijn klinkende resultaten behaald; er werd in twee jaar tijd ruim 8.000 kg CO2 uitstoot mee bespaard. Verder hebben diverse locaties oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s en is het aanbod in de schoolkantines minimaal 60% biologisch of streekproduct.

Leren van elkaar

Hoewel de ranking op het eerste gezicht een wedstrijd lijkt, biedt het onderwijsinstellingen vooral een kans voor om van elkaar te leren. Scholen krijgen een kijkje in elkaars keuken en dat leidt tot veel uitwisseling, inspiratie en open discussies. SustainaBul MBO is een project vanuit Coöperatie Leren voor Morgen. Dit jaar werd de SustainaBul MBO voor het eerst uitgereikt.Pin It on Pinterest