Jaarevent 2023

Door nieuwe technologische ontwikkelingen en de wens om meer duurzaam te produceren, verandert de arbeidsbehoefte van bedrijven in en om de Greenport. Om te zorgen dat het onderwijs daarop blijft aansluiten is onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze grootschalige vorm van samenwerking is uniek in Nederland en Europa.

De ondertekening vond plaats tijdens de bestuurdersconferentie van Eurocities in aanwezigheid van diverse officials van de EU, Rijksoverheid en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De overeenkomst werd bekrachtigd door burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, voorzitter van Greenport West-Holland Adri Bom-Lemstra (gedeputeerde Provincie Zuid-Holland) en vertegenwoordigers van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, het Wellantcollege, Lentiz onderwijsgroep, Albeda en Zadkine.

Snelle transitie

Maarten Struijvenberg (Wethouder Werkgelegenheid en Economie en bestuurslid van de Greenport): “De foodsector maakt een snelle transitie door. Daarom is het nodig dat het onderwijs – van VMBO tot universiteit – zich verder ontwikkelt en zo snel mogelijk arbeidskracht en ondernemerschap aflevert die deze transitie mogelijk maken. Dat vraagt om een aanpak voor alle opleidingsniveaus. Het regionale (beroeps)onderwijs dient te beschikken over financiële slagkracht, experimenteerruimte, kennis over de transitie en een netwerk binnen het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. Met deze samenwerking laten partijen zien dat zij zich hard willen maken voor de ontwikkeling van deze sector.”

‘Food for the future’

Tijdens de ondertekening werden ook de onderzoeksagenda en het realisatieplan ‘Food for the future’ gepresenteerd. Deze zijn opgesteld door Erasmus Universiteit Rotterdam, Wageningen UR en Hogeschool Inholland. De onderzoeksagenda betreft diepgravend, breedschalig en toekomstgericht onderzoek naar de economische en maatschappelijke uitdagingen van het foodcluster.

Struijvenberg: “”Met de lancering van dit unieke initiatief – nergens in Europa wordt op dit gebied op zo’n grote schaal met elkaar samengewerkt – wordt het onderwijs over alle opleidingsniveaus ondersteund in de transitie ten behoeve van de foodsector. Deze samenwerking draagt bij aan het behouden én stimuleren van economische groei en daarmee banen.”

160923-ondertekening-samenwerking-onderwijsPin It on Pinterest