Vacature
Programmasecretaris

 

 

 

Update Coronavirus

Vraaguitval, logistieke problemen en tekort aan arbeidskrachten verstoren abrupt de cyclus van productie, handel en verkoop van vers product als bloemen, planten, groenten en fruit en zaden en jong plantgoed. De samenwerkende, landelijke tuinbouworganisaties – waaronder Greenport West-Holland – inventariseren welke maatregelen de sector zelf kan nemen om de eerste pijn te verzachten.

Dit gebeurt door de Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw, bestaand uit Jaap Bond (voorzitter), Adri Bom-Lemstra, Inge Lardinois en Niek Jan van Kesteren. Onder de Regiegroep zijn onder meer actief de werkgroep, het communicatieteam, Taskforces Logistiek, Taskforce Arbeid en Taskforce Financiën.

Via deze pagina houden we u op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

We wensen iedereen in Greenport West-Holland – actief binnen de tuinbouw of daarbuiten – heel veel sterkte met het omgaan met de gevolgen van de uitbraak van corona. We doen vanuit onze positie al het mogelijke die gevolgen voor het tuinbouwcluster zo klein mogelijk te houden. Dat doen we samen met onze partners. Want juist in deze periode is samenwerking van vitaal belang.

Deadline aanvragen is ‘hard’

De deadline voor aanvragen voor een tegemoetkoming staat ‘hard’ op donderdag 18 juni, 17 uur. Ondernemers die zich na dat tijdstip melden, zijn niet meer te accepteren, meldt RVO. Advies is dan ook om bij twijfel of vragen, sowieso een aanvraag in te dienen. Eventueel...

Lees meer

Uitzondering op kartelverbod

De Europese Commissie biedt de mogelijkheid om in de sierteelt afspraken te maken over de productie(beperking). RVO heeft de ruimte die de EU biedt in het kartelverbod uitgewerkt in een regeling. Partijen die afspraken willen maken, kunnen dit aanmelden bij RVO via...

Lees meer

Position paper crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw

De crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw zet de komende maanden in op: Het veilig blijven stellen van de gezondheid van de werkenden in de sector en van de financiële positie van de bedrijven Het oplossen van resterende knelpunten veroorzaakt door de...

Lees meer

Bijstelling extra steunmaatregel

De extra steunmaatregel voor de tuinbouw krijgt op enkele onderdelen een aanpassing. Voor de voedingstuinbouw gaat het percentage ‘afzet horeca’ omlaag van 75% naar 60%. Daarnaast gaat de regeling beter rekening houden met bedrijven die de afgelopen jaren groeiden in...

Lees meer
Eerste succes voor project valorisatie reststromen

Eerste succes voor project valorisatie reststromen

Van snoeiafval tot handdesinfectie met krachtige plantinhoudsstoffen. Een prachtig voorbeeld van hoe uit de coronacrisis duurzame en circulaire (en deels regionale) producten kunnen ontstaan. De handdesinfectie is een resultaat van het onderzoek naar het nuttig...

Lees meer
‘De tuinbouw is een open sector’

‘De tuinbouw is een open sector’

Amber Akerboom is de nieuwe ondersteuner van het Innovatiepact, naast programmaregisseur Woody Maijers. De Inholland-studente zal zich bezighouden met onder meer Circulaire stad, Vertical Farming en de Digitaliseringsagenda. "De tuinbouw is een open sector met veel...

Lees meer
‘De coronacrisis raakt de sector hard’

‘De coronacrisis raakt de sector hard’

Ondernemers in de tuinbouw ontvingen onlangs een vragenlijst van de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw. Met die vragen wil de organisatie inventariseren wat de effecten zijn van de crisis. Adri Bom-Lemstra (Gedeputeerde Land- en tuinbouw provincie Zuid-Holland,...

Lees meer

Samen-werken en krachten bundelen, juist in tijden van onzekerheid.



Pin It on Pinterest