Magazine Aan het werk

Het Innovatiepact van Greenport West-Holland heeft samen met haar partners sinds de start in 2018 voor grote doorbraken gezorgd in onder meer Vertical Farming en Human Capital. Door innovatiepact-samenwerking tussen overheden, ondernemers, onderzoeksorganisaties en onderwijsinstellingen zijn prachtige resultaten bereikt die zonder deze samenwerking voorheen niet mogelijk waren. Deze triple helix-samenwerking plukt de regio nu haar vruchten van. Het Innovatiepact presenteert deze week een digitale uitgave met de huidige stand van zaken.

De Nederlandse glastuinbouw moet weer nummer 1 zijn op gebied van kennis en innovatie, vindt Greenport West-Holland. Veel innovaties ontstaan in de praktijk bij ondernemers. Maar voor grote doorbraakinnovaties zijn samenwerking, afstemming en steun nodig. Daarom nam de netwerkorganisatie Greenport West-Holland voor overheden, ondernemers, onderzoeksorganisaties en onderwijsinstellingen drie jaar geleden het initiatief voor het Innovatiepact.

Enkele tientallen bedrijven, overheden en organisaties ondertekenden in februari 2018 het Innovatiepact. Sindsdien onderzoekt het Innovatiepact op welke thema’s doorbraken nodig zijn; op die thema’s werkt het Innovatiepact aan een innovatie-ecosysteem door partijen die aan de slag willen bij elkaar te brengen, en zoekt financiële steun. Provincies, gemeenten en andere subsidieverstrekkers zien de nut en noodzaak van deze aanpak, en maken daarom middelen vrij. Inmiddels is op die manier voor meer dan 20 miljoen euro aan projectfinanciering verworven, en er zijn gesprekken over nog eens 65 miljoen euro aan financiering door verschillende overheden.

Op vier thema’s realiseerde het Innovatiepact tot heden concrete resultaten. Zo werken overheden, ondernemers, onderzoeksorganisaties en onderwijsinstellingen onder begeleiding van het Innovatiepact en InnovationQuarter aan Vertical Farming. Dit heeft geresulteerd in het verbinden van diverse projecten in de regio en de opzet van een Fieldlab. Op het gebied van Digitalisering komt een agenda voor ondernemers in de tuinbouw, daarin komen oplossingen als sensoren, big data, robots, AI en cybersecurity. Het thema Biodiversiteit staat centraal bij een nieuw opgerichte Community of Practice. En begin 2020 werd het Human Capital Akkoord van de Greenport ondertekend, met als doel een betere match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

In februari 2021 gaat de nieuwe fase van het Innovatiepact van start. Greenport West-Holland is daarover nu in overleg met huidige en potentiële ondertekenaars van de eerste fase van het Innovatiepact. In de volgende fase zal de gerichte inzet van regionale gelden van provincie en gemeenten de focus krijgen. In de eerste fase lag de nadruk op het betrekken van ondernemers. Dat is gelukt: vele tientallen ondernemers zijn betrokken bij een of meer projecten binnen de doorbraakinnovaties.

Het Innovatiepact heeft deze week een digitale uitgave gelanceerd. Daarin staan achtergronden over het Innovatiepact en de verschillende thema’s. De uitgave is te lezen via www.greenportwestholland.nl/innovatiepact-greenport-west-holland/.

(Op de foto: de ondertekening van het Innovatiepact in 2018)Pin It on Pinterest