Jaarevent 2023

De verkenning naar de haalbaarheid van een warmtesysteem Westland is in volle gang. Twaalf telers en acht specialisten zijn in drie werkgroepen actief. Bovendien wordt een flink aantal woningen in nieuwbouwwijk Rijnvaart in ‘s-Gravenzande aangesloten op Warmtesysteem Westland. Meer ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie in Westland in de nieuwsbrief van Energie Transitie Partners.

 Pin It on Pinterest