Vacature
Programmasecretaris

De Greenport Horti Campus doet in april 2023 een aanvraag voor een financiële bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Die bijdrage zal gebruikt worden voor het stimuleren van de actieve leercultuur in de regio. Of de aanvraag wordt goedgekeurd is van een aantal zaken afhankelijk, en dan vooral: werken ondernemers mee? Programmaregisseur Nico van Hemert van de Greenport Horti Campus: “We hebben al veel bereikt. Nu zetten we samen de volgende stap.”

Nico, wat is de Greenport Horti Campus?

“De Greenport Horti Campus  is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennis- en onderwijsinstellingen samen binnen van Greenport West-Holland. Het doel van GHC is het aanjagen van innovatie en het permanent opleiden van talent binnen de Greenport. De focus ligt daarbij plantgezondheid/weerbare plant, duurzaamheid, horti tech en verslogistiek. Zo zijn de drie regionale campussen – Dutch Fresh Port Campus, Horti Science Parken  Greenport Horti Campus Westland .”

Waarom was de Greenport Horti Campus nodig?

“Het Nederlandse glastuinbouwcluster is verantwoordelijk voor 2,7% van het nationale bruto binnenlands product. Dat is twee keer zo veel als Schiphol. In Greenport West-Holland vindt de meeste activiteit plaats: 60 – 80%. We voorzien Noordwest-Europa dagelijks van gezonde producten. Een dergelijke positie is geen rustig bezit maar vraagt elke dag weer om nieuwe kennis, innovatie en het permanent opleiden van talent om aan de veranderende eisen van markt en maatschappij te voldoen.”

Hoe gaat het met de samenwerking?

“We hebben de afgelopen jaren enorm veel bereikt. Kijk maar naar de campussen en de innovatieagenda. Dat hebben we samen bereikt: dus met alle partners en regionale campussen. Nu is het tijd die samenwerking een nieuwe impuls te geven door een gezamenlijke Groeifonds-aanvraag. Want hoewel er veel is bereikt, we hebben nog uitdagingen. De aanvraag draait om een belangrijke: Leven Lang Ontwikkelen, ofwel een actieve leercultuur in de Greenport.”

Wat betekent dat: Leven Lang Ontwikkelen?

“Strikt genomen betekent het: ervoor zorgen dat iemand zich gedurende zijn of haar carrière blijft ontwikkelen. Maar het is meer dan af en toe een cursus doen, en vraagt ook meer organisatie. Zo moeten ondernemers hoe de toekomst van hun bedrijf eruitziet, en wat dat vraagt van medewerkers. En onderwijsinstellingen en praktijk moeten elkaar daar ook in weten te vinden, voor een zo goed mogelijk aanbod. Door bijvoorbeeld hybride leren worden school en praktijk met elkaar verweven, en blijft het onderwijsprogramma up-to-date.”

Hoe ziet de aanvraag eruit?

“Het Nationaal Groeifonds investeert miljoenen euro’s in samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio, zodat er voldoende én goed geschoolde mensen worden opgeleid voor het mkb. Via de organisatie Katapult kunnen we aanvraag doen: er zijn 15 plaatsen voor 19 projecten. Rondom de zomer 2023 wordt bekend of we inderdaad mogen aanvragen, en na de zomer valt de beslissing. En we zijn zeker niet kansloos.”

Hoe wordt die kans nóg groter?

“Aan die financiering zitten enkele voorwaarden verbonden. Eén daarvan is dat er sprake is van een publiek-private samenwerking. Ofwel: bedrijven en met name het MKB moeten participeren. Niet alleen door personeel een cursus aan te bieden, maar juist ook door studenten nauw te betrekken bij de innovatieprocessen van bedrijven. Samen aan de slag rondom energieneutraal 2030 en de digitalisering van de tuinbouw. Daarnaast samen met het mbo- en hbo-onderwijs na te denken over het aanbod van morgen. Dat overleg faciliteert GHC, zodat we aan het Groeifonds kunnen laten zien dat onze regio serieus bezig is met het versterken van onze nationale én internationale positie.”

Bedrijven die willen meewerken aan de kennis & innovatie-agenda van Greenport Horti Campus en aan Leven Lang Ontwikkelen kunnen zich melden bij Nico van Hemert: [email protected].Pin It on Pinterest