Jaarevent 2023

Op 7 november komt het Beraad van Boskoop voor de vierde keer bijeen. De groep ondertekenaars is een samenwerkingsverband tussen de zes greenports, drie provincies (Zuid-Holland, Noord-Holland, Limburg), de ministeries EZ en I&M, en diverse andere partijen zoals het Havenbedrijf Rotterdam, Inholland en Wageningen UR. Ook onze Greenport is ondertekenaar van het Beraad van Boskoop.

Het Beraad van Boskoop wil een aantal doorbraken te forceren voor de tuinbouw:

  • Slim organiseren van het goederenvervoer, met behulp van digitalisering en data-uitwisseling, waarbij het versnetwerk over rails en water optimaal wordt benut;
  • Klimaatneutrale tuinbouw, waarbij de focus ligt op de ontwikkeling van een duurzame warmte- en CO2 voorziening en het benutten van geothermie;
  • Modernisering van het teeltareaal, om binnen de greenports een internationaal concurrerend vestigingsklimaat voor topspelers te blijven bieden;
  • Sluiten van een innovatiepact, gericht op het vergroten van de samenhang tussen bedrijfsleven, onderwijs en kennisontwikkeling. Speerpunten zijn biobased economy en circulaire economie, biodiversiteit, veredeling sierteelt, SMART-ketens en Growing as a Service;
  • Internationaal positioneren van topkwaliteit producten, duurzame marktconcepten en toeristisch aantrekkelijk aanbod, door overheden en bedrijfsleven samen. Op november worden de strategische plannen voor deze doorbraken gepresenteerd, vanuit de betrokken Greenports. Greenport West-Holland is coördinator van Klimaatneutrale tuinbouw en samen met Greenport Aalsmeer voor de Modernisering van het teeltareaal.


Pin It on Pinterest