Vacature
Programmasecretaris

Binnen de Greenport worden geregeld de kreten ‘Biobased’ en ‘BioBoost’ gebruikt. Soms merken we dat het niet voor iedereen duidelijk is wat die kreten betekenen, hoe ze van elkaar verschillen en wat de relatie is met de Greenport. Daarom een uitleg van projectleider Willem Kemmers over Biobased en BioBoost.

Biobased betekent letterlijk ‘bio gebaseerd’, ofwel: gebaseerd op de natuur. De veelgebruikte term Biobased Economie betekent dan ook: een economie die uitgaat van natuurlijke grondstoffen als vervanging van fossiele grondstoffen. 

Binnen het biobased programma van de Greenport gaan we hier ook vanuit: de reststromen van de tuinbouw inzetten als vervanger van synthetisch chemische producten. Dit zou de reststromen meer waard kunnen maken (nieuwe verdienmodellen), met als gevolg dat de afvoerkosten voor de tuinbouw dalen. Of mooier nog: de tuinbouw krijgt extra inkomsten. 

Ook richt het programma zich op nieuwe teelten, specifiek voor de planteninhoudstoffen. De Greenport inspireert (met onder meer presentaties en bijeenkomsten), verbindt mensen en partijen (ondernemersplatform), neemt initiatief voor nieuwe projecten en begeleidt ondernemers. 

Meer informatie vindt u op www.greenportwestholland.nl/biobased. Daarnaast vindt u meer informatie over de werkzaamheden van Biobased Greenport West-Holland in de infographic.

Bioboost: internationale samenwerking

Het verwaarden van reststromen uit de tuinbouw was ook aanleiding voor gemeente Westland om een project te starten met verschillende partijen uit Greenport West-Holland, West-Vlaanderen (België) en Lee-Valley (Verenigd Koninkrijk). Gesubsidieerd door de EU wordt onderzoek gedaan door zowel ondernemers, overheden en onderzoekers hoe agrofood reststromen zo goed mogelijk gebruikt kunnen worden. Dit project heeft de naam ‘BioBoost’ gekregen (een creatieve samenvoeging van: een boost geven aan de biobased economie). BioBoost loopt tot begin 2020. 

Van september tot en met december zullen in de Greenport verschillende activiteiten worden georganiseerd om de bekendheid van mogelijkheden van reststromen te vergroten. Ook zal in die periode een website worden gelanceerd waarin allerlei voorbeelden staan van concrete initiatieven (projecten en producten) met betrekking tot het gebruik van reststromen. Meer informatie over BioBoost vindt u op www.bioboosteurope.com.Pin It on Pinterest