Jaarevent 2023

De Greenport werkt aan een duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Ofwel: we werken samen aan het perspectief voor de volgende generatie. Maar welke toekomst wil die generatie eigenlijk? We vroegen het Wouter van den Bosch, scheidend voorzitter van Tuinbouw Jongeren Oostland. “We moeten de tuinbouw opnieuw uitvinden.”

Wouter van den Bosch (25) is ondernemer van de toekomst. Ooit komt de dag dat hij het familiebedrijf voortzet. Nu al spreekt hij vaak met zijn vader, Jaco van den Bosch, over hoe het bedrijf er dan uit komt te zien. Want als er één ding zeker is: de tuinbouw verandert, en dus ook Kwekerij Van den Bosch. Wouter: “We telen nu groene paprika op 5,5 hectare. Maar we zitten niet vast aan paprika. En 5,5 hectare is te klein voor de toekomst, maar schaalvergroting is volgens mij niet de weg.”

Competitief blijven

De toekomst fascineert Wouter. Niet alleen de toekomst van het familiebedrijf, maar ook die van de tuinbouw. De ‘oude’ route is niet de weg naar een vitale toekomst, verwacht Wouter. De sector moet beter werken aan internationalisering en duurzaamheid. “Met duurzaamheid kun je niet winnen, maar zonder duurzaam te zijn kun je wél verliezen. De tuinbouw heeft dus onder meer restwarmte en rest-CO2 nodig om competitief te blijven.”

Daarnaast moet meer energie gestoken worden in het ontwikkelen van nieuwe producten, bijvoorbeeld op het gebied van biobased. Dat brengt een aantal concrete actiepunten met zich mee. Zo moet de regelgeving in sommige gevallen aangepast worden: bijvoorbeeld algen mogen niet zonder meer op een ‘gewoon’ tuinbouwbedrijf geteeld worden. Voor zulke producten is ook een nieuwe marktbenadering nodig.

Exploitatieve en exploratieve kennis

Maar het belangrijkste actiepunt voor de tuinbouw, vooral als het gaat om nieuwe producten: kennis. Zeker op het gebied van nieuwe producten is er veel wetenschappelijke kennis, maar die vindt nauwelijks haar weg naar de tuinbouw. Daarbij komt dat de nadruk bij kennisontwikkeling nog vaak ligt op efficiëntie. “Als je je alleen richt op efficiëntie, dan bereik je stilstand, geen vooruitgang.”

Er moet dus meer kennis ontwikkeld worden op het gebied van nieuwe producten: “Er zijn twee soorten innovatie: exploitatief – dus gericht op het verbeteren van het huidige – en exploratief – gericht op vernieuwing. Exploitatieve kennis over de tuinbouw is er wel, exploratieve kennis nauwelijks. Collectieven van tuinbouwondernemingen zouden zich daar hard voor moeten maken.”

Tuinbouw opnieuw uitvinden

Het zijn niet zo maar actiepunten: ze zijn hard nodig. “Tijdens de crisis is er weinig ontwikkeld. Nu is er gelukkig veel aandacht voor de toekomst van de sector. Dat moet ook wel, we moeten de tuinbouw opnieuw uitvinden.”

Bij het opnieuw uitvinden van de sector zouden jongeren een duidelijke stem moeten krijgen; de toekomst heeft immers vooral betrekking op hen. Als voorzitter van Tuinbouw Jongeren Oostland legde Wouter de laatste tijd dan ook actief contact met andere bewegingen in de tuinbouw, waaronder de Greenport. “We willen dichtbij de besluitvorming zitten.”

In januari neemt Wouter afscheid als voorzitter; zijn functie wordt overgenomen door Stefan Hendriks. Wouter kan zich dan weer volledig richten op Kwekerij Van den Bosch. “Mijn vader en ik praten vaak over de toekomst van ons bedrijf, en dat kriebelt soms. Want ook wij moeten zoeken naar de juiste richting.”Pin It on Pinterest